Convertor în numerale romane: transformă cifre, numere arabe

Nu transformăm numere mai mari de 3.999.000.

Convertor online în numerale romane

Învață cum se scrie cu numerale romane:

1: Descompune numărul în subgrupuri, după ordin de mărime;

2: Convertește fiecare subgrup;

3: Construiește numeralul roman.

Ultimele conversii de numere în numerale romane

1.825 = MDCCCXXV 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
7 = VII 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
20 = XX 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
1.996 = MCMXCVI 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
26 = XXVI 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
1 = I 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
205 = CCV 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
2.017 = MMXVII 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
4 = IV 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
6 = VI 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
10 = X 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
30 = XXX 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
1.948 = MCMXLVIII 20 Apr, 06:23 EET (UTC +2)
numere convertite, vezi mai mult...

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

  • 1 = I (unu); 5 = V (cinci);

  • 10 = X (zece); 50 = L (cincizeci);

  • 100 = C (o sută); 500 = D (cinci sute);

  • 1.000 = M (o mie); (*) 5.000 = (V) (cinci mii);

  • (*) 10.000 = (X) (zece mii); (*) 50.000 = (L) (cincizeci de mii);

  • (*) 100.000 = (C) (o sută de mii); (*) 500.000 = (D) (cinci sute de mii);

  • (*) 1.000.000 = (M) (un milion).

(*) Numărul astfel marcat mai era fie scris cu o bară deasupra, fie între două bare verticale; am preferat scrierea între paranteze din două motive: pentru că este mai accesibilă utilizatorului de calculator și pentru că elimină orice ambiguitate între bara verticală | și numeralul roman I.

(*) Numerale scrise între paranteze, de exemplu: (L) = 50.000; logica este că numărul inițial a fost multiplicat cu 1.000, în cazul nostru L = 50, (L) = L × 1.000 = 50 × 1.000 = 50.000.

La început, romanii nu foloseau numere mai mari de 3.999, neavând reprezentare pentru numerele:

  • 5.000 = (V), 10.000 = (X), 50.000 = (L), 100.000 = (C), 500.000 = (D), 1.000.000 = (M).

Acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele erau folosite diverse notații, nu neapărat cele de mai sus. Astfel, la început, numărul maxim ce putea fi scris cu numerale romane era:

  • MMMCMXCIX = 3.999.

Reguli de scriere pentru numeralele romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000