4 cu numerale romane (cifre, numere), cum se scrie?

4 = IV
3 = ? ... 5 = ?
Explicații mai jos.

Numeralele romane folosite pentru conversie:


I = 1; V = 5;

Reguli de scriere

4 = 5 - 1 = V - I = IV;

4 = IV

Cu numerale romane (cifre, numere), cum se scrie:
3 = ? ... 5 = ?

Convertor online în numerale romane

Ultimele conversii de numere în numerale romane

1 = I 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
9 = IX 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
2 = II 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
1 = I 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
2.015 = MMXV 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
4 = IV 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
2.000 = MM 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
6 = VI 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
13 = XIII 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
2.017 = MMXVII 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
3 = III 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
14 = XIV 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
2.016 = MMXVI 20 Oct, 22:50 EET (UTC +2)
numere convertite, vezi mai mult...