Regulile de scriere ale numeralelor romane (numere, cifre), lecție online: învață singur(ă) cum se scriu numerele arabe în scrierea cu litere romane

Introducere

Deși în Imperiul Roman nu era aplicat un set de reguli stricte care să ducă la standardizarea scrierii cu numerale romane, în ultimele sute de ani au fost aplicate totuși unele reguli pentru a elimina confuziile.

În legătură cu numeralele (cifrele și numerele) romane, considerăm că există un set de șase reguli care trebuie reținute.
Citește-le mai jos, în ordine. Nu te îngrijora dacă nu înțelegi ceva imediat. Când vei termina de citit toate cele șase reguli, lucrurile vor deveni clare.

1) Prima regulă - setul de simboluri de bază în scrierea romană

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană, sunt:
 • 1 = I (unu)
 • 5 = V (cinci)
 • 10 = X (zece)
 • 50 = L (cincizeci)
 • 100 = C (o sută)
 • 500 = D (cinci sute)
 • 1 000 = M (o mie)
 • 5 000 = (V) (cinci mii) *
 • 10 000 = (X) (zece mii) *
 • 50 000 = (L) (cincizeci de mii) *
 • 100 000 = (C) (o sută de mii) *
 • 500 000 = (D) (cinci sute de mii) *
 • 1 000 000 = (M) (un milion) *

* Numărul marcat astfel era fie scris cu o bară deasupra, fie între două bare verticale, pentru a indica multiplicarea acelui număr cu 1 000; am preferat scrierea între paranteze pentru că este mai accesibilă pentru utilizatorul de calculatoare și pentru a evita în plus confuzia cu simbolul pentru unu - I.

La început, romanii nu foloseau numere mai mari de 3.999, neavând reprezentare pentru numerele 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000. Acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele erau folosite diverse notații, nu neapărat cele de mai sus. Astfel, la început, numărul maxim ce putea fi scris era: MMMCMXCIX (3.999).

2) A doua regulă - a repetiției numeralelor

Regula repetiției numeralelor într-un număr roman
 • Aceste simboluri: I (1), X (10), C (100), M (1.000), (X) (10.000), (C) (100.000), (M) (1.000.000), pot apărea consecutiv de maximum trei ori într-un număr.
 • Aceste simboluri: V (5), L (50), D (500), (V) (5.000), (L) (50.000), (D) (500.000) pot apărea însă o singură dată într-un număr.
Exemplu:
 • Cifra 4 se va scrie astfel: IV și nu IIII (deși forma IIII a circulat ca formă aditivă)
 • Cifra 5 se va scrie astfel: V și nu IIIII
 • Numărul 10 se va scrie X și nu VV
 • Numărul 100 se va scrie C și nu XXXXXXXXXX, sau LXXXXX, sau LL, etc.

3) A treia regulă - a scăderii

Regula scăderii - un numeral de valoare mai mică așezat înaintea unui numeral de valoare mai mare, se scade din acesta din urmă. Doar aceste simboluri sunt permise a fi folosite pentru a micșora valoarea unui numeral de valoare mai mare: I (1), X (10), C (100), M (1,000), (X) (10,000), (C) (100,000), (M) (1,000,000). Aceste numerale NU se folosesc pentru a micșora valoarea unui numeral de valoare mai mare: V (5), L (50), D (500), (V) (5,000), (L) (50,000), (D) (500,000).
Exemplu:
 • Numărul patru (4) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli de mai sus: I (1) și V (5), scăzând I din V, prin așezarea simbolului I înaintea simbolului V. Vom obține astfel: IV (4).
 • Numărul nouă (9) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli, de mai sus: I (1) și X (10), scăzând I din X, prin așezarea simbolului I înaintea simbolului X. Vom obține astfel: IX (9).

4) A patra regulă - a adiției

Regula adiției - un numeral de valoare mai mică așezat după un numeral de valoare mai mare sau egală, se adaugă acestuia din urmă. A patra regulă primează față de a treia regulă, cea a scăderii, atunci când se scriu numerele romane. Doar dacă un număr nu mai poate fi construit prin adăugare, se aplică regula de scădere.
Exemplu:
 • Cifra doi (2) se scrie folosind un singur simbol important, enumerat în cadrul primei reguli: I (1). Așezând simbolul I după I vom obține: II (2)
 • Cifra trei (3) se scrie așezând I după II (2), vom obține: III (3)
 • Numărul șase (6) se scrie prin așezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), vom obține: VI (6)
 • Numărul șapte (7) se scrie prin așezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), de două ori, vom obține: VII (7)
 • Numărul opt (8) se scrie prin așezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), de trei ori, vom obține: VIII (8) - și nu IIX
 • Numărul unsprezece (11) se scrie adăugând I (1) la X (10), prin așezarea simbolului I (1) după simbolul X (10), vom obține: XI (11)
 • Numărul douăzeci (20) se scrie adăugând X (10) după încă un X (10), vom obține: XX (20).

5) A cincea regulă - a ordinului de mărime a numeralului folosit la regula scăderii

Deși această regulă este o completare a celei de-a treia reguli, de scădere, am preferat să o tratăm separat, pentru că este foarte important să fie înțeleasă corect.

Regula ordinului de mărime a numeralului folosit pentru scăderea valorii - romanii aveau ca regulă să nu scadă, punându-i în față, dintr-un număr de ordinul zecilor, decât unul de ordinul unităților, dintr-un număr de ordinul sutelor decât unul de ordinul zecilor, dintr-unul de ordinul miilor decât unul de ordinul sutelor, șamd... Ei puneau în fața unui număr altul dintr-un grup imediat inferior, din cadrul setului de simboluri de bază, după regula de creștere: I (1), X (10), C (100), M (1 000), (X) (10 000), (C) (100 000), (M) (1 000 000). Numerele V (5), L (50), D (500), (V) (5 000), (L) (50 000), (D) (500 000) nu erau folosite la reducere pentru a micșora valoarea altor numere mai mari prin poziționarea lor în fața acestora.
Exemplu:
 • 99 se scrie XCIX și nu IC (deci se substrage I din X pentru a obține 9, X din C pentru a obține 90, apoi se adună IX la XC prin adăugarea lui IX după XC, obținând XCIX - și nu se substrage I din C prin adăugarea lui I înaintea lui C).
 • Deci corect este: 99 = XCIX. Greșit este: IC. 95 se scrie ca fiind XCV și nu VC.

6) A șasea regulă - a descompunerii numerelor

Regula de descompunere și transformare a numerelor arabe în numere romane - pentru a transforma orice număr arab într-un număr roman, se aplică regula de a descompune acel număr în subgrupuri formate din unitați, zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane, etc. și de a transforma fiecare din aceste subgrupuri separat, apoi de a le aduna conform regulii numărul patru, regula adiției.
Exemplu:
 • 19 = 10 + 9 = 10 + (10 - 1) = X + IX = XIX (nu IXX)
 • 39 = 30 + 9 = (10 + 10 + 10) + (10 - 1) = XXX + IX = XXXIX (nu IXL)
 • 42 = 40 + 2 = (50 - 10) + 2 = XL + II = XLII
 • 79 = 70 + 9 = (50 + 20) + (10 - 1) = LXX + IX = LXXIX (nu ILXXX)
 • 99 = 90 + 9 = (100 - 10) + (10 - 1) = XC + IX = XCIX (nu IC)
 • 104 = 100 + 0 + 4 = C + IV = CIV
 • 120 = 100 + 20 + 0 = C + XX = CXX
 • 150 = 100 + 50 = CL
 • 173 = 100 + 70 + 3 = 100 + (50 + 20) + 3 = C + LXX + III = CLXXIII
 • 199 = 100 + 90 + 9 = 100 + (100 - 10) + (10 - 1) = C + XC + IX = CXCIX (nu ICC, nu CIC)
 • 200 = CC
 • 207 = 200 + 0 + 7 = 200 + (5 + 2) = CC + VII = CCVII
 • 267 = 200 + 60 + 7 = 200 + (50 + 10) + (5 + 2) = CCLXVII
 • 448 = 400 + 40 + 8 = (500 - 100) + (50 - 10) + 8 = CD + XL + VIII = CDXLVIII
 • 503 = 500 + 3 = D + III = DIII
 • 944 = 900 + 40 + 4 = (1 000 - 100) + (50 - 10) + (5 - 1) = CM + XL + IV = CMXLIV
 • 1 973 = 1 000 + 900 + 70 + 3 = 1 000 + (1 000 - 100) + (50 + 20) + 3 = M + CM + LXX + III = MCMLXXIII
 • 2 012 = 2 000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 • 3 999 = 3 000 + 900 + 90 + 9 = 3 000 + (1 000 - 100) + (100 - 10) + (10 - 1) = MMM + CM + XC + IX = MMMCMXCIX
 • 4 000 = 5 000 - 1 000 = (V) - M = M(V)

Mai multe exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane

 • 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX, 11 = 10 + 1 = XI, 12 = 10 + 2 = XII, 13 = 10 + 3 = XIII, 14 = 10 + 4 = XIV
 • 47 = 40 + 7 = XL + VII = XLVII
 • 79 = 70 + 9 = LXX + IX = LXXIX
 • 469 = 400 + 60 + 9 = CD + LX + IX = CDLXIX
 • 2 000 = MM
 • 2 010 = 2000 + 10 = MMX
 • 2 234 = 2 000 + 200 + 30 + 4 = MM + CC + XXX + IV = MMCCXXXIV
 • 4 787 = 4 000 + 700 + 80 + 7 = M(V) + DCC + LXXX + VII = M(V)DCCLXXXVII
 • 6 787 = 6 000 + 700 + 80 + 7 = (V)M + DCC + LXXX + VII = (V)MDCCLXXXVII
 • 30 924 = 30 000 + 900 + 20 + 4 = (X)(X)(X) + CM + XX + IV = (X)(X)(X)CMXXIV
 • 3 999 893 = 3 000 000 + 900 000 + 90 000 + 9 000 + 800 + 90 + 3 = (M)(M)(M) + (C)(M) + (X)(C) + M(X) + DCCC + XC + III = (M)(M)(M)(C)(M)(X)(C)M(X)DCCCXCIII
 • Data 1: 2012-Oct-17 = 2012-10-17 = XXII-X-XVII
 • Data 2: 1863-Aug-29 = 1863-8-29= (1 000 + 800 + 60 + 3)-8-29 = (M + DCCC + LX + III)-VIII-XXIX = MDCCCLXIII-VIII-XXIX