MCVD nu e un numeral roman valid. Cum se transformă MDXCV? Cum se scrie ca număr arab?

MCVD nu e un numeral roman valid.

Încerci să transformi acest numeral roman?
MDXCV = 1.595

1.594 = ? ... 1.596 = ?
Explicații mai jos.

MCVD nu e un numeral roman valid.

1. Numerale romane utilizate:

V = 5; C = 100; D = 500; M = 1.000;


Numeralele și grupurile de numerale în notație substractivă (*) trebuie scrise de la stânga la dreapta în ordine descrescătoare.
(*) Notație substractivă = un grup de două numerale, unul de valoare mai mică precedând un altul mai mare: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M).

2. De ce nu e valid numeralul roman?

MCVD: Numeralul V ( = 5) nu poate sta în fața unui numeral de valoare mai mare, D ( = 500).

3. Te rog corectează sau elimină (din) numeralele evidențiate:

MCVD

Cum se transformă numeralul roman MDXCV:

1. Numeralele romane folosite pentru conversie:

V = 5; X = 10; C = 100; D = 500; M = 1.000;


Numeralele și grupurile de numerale în notație substractivă (*) trebuie scrise de la stânga la dreapta în ordine descrescătoare.
(*) Notație substractivă = un grup de două numerale, unul de valoare mai mică precedând un altul mai mare: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M).

2. Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de oricare două numerale în notație substractivă:

MDXCV

XC = C - X = 100 - 10 = 90;

3. Adună toate valorile numeralelor individuale și ale grupurilor în notație substractivă:

MDXCV =
M + D + XC + V =
1.000 + 500 + 90 + 5 =
1.595

Verificarea rezultatului (inversarea procesului).
Cum se transformă numărul arab 1.595:

1. Descompune numărul în subgrupuri, după ordin de mărime:

1.595 =
1.000 + 500 + 90 + 5;

2. Convertește fiecare subgrup:

1.000 = M;
500 = D;
90 = 100 - 10 = C - X = XC;
5 = V;

3. Construiește numeralul roman:

1.595 =
1.000 + 500 + 90 + 5 =
M + D + XC + V =
MDXCV;

Răspuns final:

MCVD nu e un numeral roman valid.

MDXCV = 1.595

Cu numerale romane (cifre, numere), cum se scrie:
1.594 = ? ... 1.596 = ?

Validează și convertește numerale romane în numere arabe

Ultimele conversii: din numerale romane în numere arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar: