XVIIXIII nu e un numeral roman valid. Cum se transformă XXVIII? Cum se scrie ca număr arab?

XVIIXIII nu e un numeral roman valid.

Încerci să transformi acest numeral roman?
XXVIII = 28

27 = ? ... 29 = ?
Explicații mai jos.

XVIIXIII nu e un numeral roman valid.

1. Numerale romane utilizate:

I = 1; V = 5; X = 10;


Numeralele și grupurile de numerale în notație substractivă (*) trebuie scrise de la stânga la dreapta în ordine descrescătoare.
(*) Notație substractivă = un grup de două numerale, unul de valoare mai mică precedând un altul mai mare, singurele permise fiind: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M).

2. Grupurile de numerale în notație substractivă:

XVIIXIII

IX = X - I = 10 - 1 = 9;

3. De ce nu e valid numeralul roman?

XVIIXIII: Un numeral de valoare mai mică, V ( = 5), nu poate sta în fața unui grup de numerale în notație substractivă, IX ( = 9).
XVIIXIII: Un numeral de valoare mai mică, I ( = 1), nu poate sta în fața unui grup de numerale în notație substractivă, IX ( = 9).
XVIIXIII: Numeralul I ( = 1) nu poate urma după un grup de numerale în notație substractivă, IX ( = 9), din același interval de valoare (1 - 9).

4. Te rog corectează sau elimină (din) numeralele evidențiate:

XVIIXIII

Cum se transformă numeralul roman XXVIII:

1. Numeralele romane folosite pentru conversie:

I = 1; V = 5; X = 10;


Numeralele și grupurile de numerale în notație substractivă (*) trebuie scrise de la stânga la dreapta în ordine descrescătoare.
(*) Notație substractivă = un grup de două numerale, unul de valoare mai mică precedând un altul mai mare, singurele permise fiind: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M).

2. Adună toate valorile numeralelor romane:

XXVIII =
X + X + V + I + I + I =
10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 =
28

Verificarea rezultatului (inversarea procesului).
Cum se transformă numărul arab 28:

1. Descompune numărul în subgrupuri, după ordin de mărime:

28 =
20 + 8;

2. Convertește fiecare subgrup:

20 = 10 + 10 = X + X = XX;
8 = 5 + 1 + 1 + 1 = V + I + I + I = VIII;

3. Construiește numeralul roman:

28 =
20 + 8 =
XX + VIII =
XXVIII;

Răspuns final:

XVIIXIII nu e un numeral roman valid.

XXVIII = 28

Cu numerale romane (cifre, numere), cum se scrie:
27 = ? ... 29 = ?

Validează și convertește numerale romane în numere arabe

Ultimele conversii: din numerale romane în numere arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar: