Prima regulă - Setul de numerale romane (simboluri, cifre, numere) de bază

Setul de simboluri de bază în scrierea romană:

 • Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:
 • 1 = I (unu)
 • 5 = V (cinci)
 • 10 = X (zece)
 • 50 = L (cincizeci)
 • 100 = C (o sută)
 • 500 = D (cinci sute)
 • 1.000 = M (o mie)
 • * Numeralele de mai jos au fost o adăugate mai târziu setului de simboluri de bază; numeralele astfel marcate erau fie scrise cu o linie deasupra, fie între două linii verticale, pentru a indica multiplicarea acelui număr cu 1.000; am preferat scrierea între paranteze pentru că: 1) este mai accesibilă pentru utilizatorul de calculatoare și 2) pentru a evita confuzia cu simbolul pentru cifra unu - I.
 • 5.000 = (V) (cinci mii) *
 • 10.000 = (X) (zece mii) *
 • 50.000 = (L) (cincizeci de mii) *
 • 100.000 = (C) (o sută de mii) *
 • 500.000 = (D) (cinci sute de mii) *
 • 1.000.000 = (M) (un milion) *
 • La început, romanii nu foloseau numere mai mari de 3.999, neavând reprezentare pentru numerele 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000. Acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele erau folosite diverse notații, nu neapărat cele de mai sus.
 • Astfel, la început, numărul maxim ce putea fi scris era: MMMCMXCIX (3.999).

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar:

I. Prima regulă - setul de simboluri de bază în scrierea romană

II. A doua regulă - a repetiției numeralelor

III. A treia regulă - a scăderii numeralelor

IV. A patra regulă - ce numerale pot fi folosite la regula scăderii (ordinul de mărime)

V. A cincea regulă - a adiției

VI. A șasea regulă - a descompunerii numerelor arabe înainte de a le converti în numerale romane


Exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100

Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000