A doua regulă - a repetiției simbolurilor de bază într-un numeral roman

Regula repetiției numeralelor într-un număr roman:

  • Aceste simboluri: I (1), X (10), C (100), M (1.000), (X) (10.000), (C) (100.000), (M) (1.000.000), pot apărea consecutiv de maximum trei ori într-un număr.
  • Aceste simboluri: V (5), L (50), D (500), (V) (5.000), (L) (50.000), (D) (500.000) pot apărea însă o singură dată într-un număr.

Exemplu:

  • Cifra 4 se va scrie astfel: IV și nu IIII (deși forma IIII a circulat ca formă aditivă);
  • Cifra 5 se va scrie astfel: V și nu IIIII;
  • Numărul 10 se va scrie X și nu VV;
  • Numărul 100 se va scrie C și nu XXXXXXXXXX, nici LXXXXX și nici LL, etc.

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar:

I. Prima regulă - setul de simboluri de bază în scrierea romană

II. A doua regulă - a repetiției numeralelor

III. A treia regulă - a scăderii numeralelor

IV. A patra regulă - ce numerale pot fi folosite la regula scăderii (ordinul de mărime)

V. A cincea regulă - a adiției

VI. A șasea regulă - a descompunerii numerelor arabe înainte de a le converti în numerale romane


Exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100

Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000