A treia regulă - Scăderea simbolurilor de bază prin poziționarea lor în fața unora de valoare mai mare într-un numeral roman

Regula scăderii numeralelor:

  • Un numeral de valoare mai mică așezat înaintea unui numeral de valoare mai mare, se scade din acesta din urmă.
  • Doar aceste simboluri sunt permise a fi folosite pentru a micșora valoarea unui numeral de valoare mai mare: I (1), X (10), C (100), M (1,000), (X) (10,000), (C) (100,000), (M) (1,000,000).
  • Aceste numerale NU pot fi folosite pentru a micșora valoarea unui numeral de valoare mai mare: V (5), L (50), D (500), (V) (5,000), (L) (50,000), (D) (500,000).
  • Important: a se vedea și următoarea regulă, cea cu numărul 4.

Exemple:

  • Numărul patru (4) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli: I (1) și V (5), scăzând I din V, prin așezarea simbolului I înaintea simbolului V. Vom obține astfel: 4 = 5 - 1 = V - I = IV.
  • Numărul nouă (9) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli: I (1) și X (10), scăzând I din X, prin așezarea simbolului I înaintea simbolului X. Vom obține astfel: 9 = 10 - 1 = X - I = IX.

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar:

I. Prima regulă - setul de simboluri de bază în scrierea romană

II. A doua regulă - a repetiției numeralelor

III. A treia regulă - a scăderii numeralelor

IV. A patra regulă - ce numerale pot fi folosite la regula scăderii (ordinul de mărime)

V. A cincea regulă - a adiției

VI. A șasea regulă - a descompunerii numerelor arabe înainte de a le converti în numerale romane


Exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100

Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000