Converteer het getal 3.091.386 naar een Romeins getal geschreven met Romeinse cijfers. Converteer en schrijf het met behulp van het Latijnse cijfersysteem letters I, V, X, L, C, D, M. Leer met behulp van de gedetailleerde uitlegconverter

3.091.386 geschreven in Romeinse cijfers

De Romeinse cijfers die we gaan gebruiken om de conversie uit te voeren:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; M = 1.000; (X) = 10.000; (C) = 100.000; (M) = 1.000.000;


» De basisregels voor het schrijven van Romeinse cijfers


1. Breek het aantal op.

Ontleed het getal, splits het op om waarde-subgroepen te plaatsen:

3.091.386 = 3.000.000 + 90.000 + 1.000 + 300 + 80 + 6;


2. Converteer elke subgroep.

Converteer elk van de subgroepen van plaatswaarden, schrijf ze in Romeinse cijfers:

3.000.000 = 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 = (M) + (M) + (M) = (M)(M)(M);


90.000 = 100.000 - 10.000 = (C) - (X) = (X)(C);


1.000 = M;


300 = 100 + 100 + 100 = C + C + C = CCC;


80 = 50 + 10 + 10 + 10 = L + X + X + X = LXXX;


6 = 5 + 1 = V + I = VI;


3. Construeer het Romeinse getal.

Zet alle componenten bij elkaar om het uiteindelijke Romeinse getal te construeren.


Vervang de Romeinse cijfers die hierboven zijn berekend of vermeld voor elk van de (plaatswaarde) subgroepen van het (Arabisch-Indische) getal:


3.091.386 =


3.000.000 + 90.000 + 1.000 + 300 + 80 + 6 =


(M)(M)(M) + (X)(C) + M + CCC + LXXX + VI =


(M)(M)(M)(X)(C)MCCCLXXXVI


Hoe het getal te converteren, hoe het in Romeinse cijfers te schrijven: 3.091.386 = ?

3.091.386 geschreven in Romeinse cijfers:
3.091.386 = (M)(M)(M)(X)(C)MCCCLXXXVI

(M)(M)(M)(X)(C)MCCCLXXXVI is een groep symbolen geschreven in zowel additieve als subtractieve notatie.

» De subtractieve notatie gebruikt bij het schrijven van Romeinse cijfers

» De additieve notatie gebruikt bij het schrijven van de Romeinse cijfers:


Online converter van getallen naar Romeinse cijfers

Leer hoe u getallen converteert naar Romeinse cijfers:

Breek het te converteren getal op in plaatswaarde-subgroepen.

Converteer elk van deze subgroepen van plaatswaarden, schrijf ze in Romeinse cijfers.

Construeer het Romeinse eindcijfer door de berekende Romeinse cijfers te vervangen voor elk van de plaatswaarde-subgroepen.

De laatste Arabisch-Indische getallen omgezet naar Romeinse cijfers

Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 1.237.270 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:29 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 3.091.386 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:29 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 979.405 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:29 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 2.358.536 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 624.816 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 226.023 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 2.229.662 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 92.148 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 515.486 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 2.009.102 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 274.041 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 981.593 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Hoe dit getal om te rekenen: schrijf het Arabisch-Indische getal 22.055 met Romeinse cijfers 13. Juli, 15:28 MET (UTC +1)
Alle (Arabisch-Indische) getallen omgezet naar Romeinse cijfers, online bewerkingen

De set basissymbolen van het Romeinse cijfersysteem

De belangrijkste set symbolen waarop alle Romeinse cijfers zijn gebaseerd:

 • I = 1 (één); V = 5 (vijf);

 • X = 10 (tien); L = 50 (vijftig);

 • C = 100 (honderd);

 • D = 500 (vijfhonderd);

 • M = 1.000 (duizend);

  • Voor grotere aantallen:

  • (*) V = 5.000 of |V| = 5.000 (vijfduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 of |X| = 10.000 (tienduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 of |L| = 50.000 (vijftigduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 of |C| = 100.000 (honderdduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 of |D| = 500.000 (vijfhonderdduizend); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 of |M| = 1.000.000 (een miljoen); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (M) = 1.000.000.

(*) Deze nummers werden meestal geschreven met een streep erboven (een streep erboven) of tussen twee verticale lijnen. In plaats daarvan schrijven we deze grotere cijfers liever tussen haakjes, dwz: "(" en ")", omdat:

 • 1) in vergelijking met de bovenlijn - het is gemakkelijker voor de computergebruikers om haakjes rond een letter te plaatsen dan om er de bovenlijn aan toe te voegen en
 • 2) in vergelijking met de verticale lijnen - het vermijdt elke mogelijke verwarring tussen de verticale lijn "|" en het Romeinse cijfer "I" (1).

(*) Een bovenlijn (een balk boven het symbool), twee verticale lijnen of twee haakjes rond het symbool geven "1000 keer" aan. Zie hieronder...

Logica van de cijfers tussen haakjes, namelijk: (L) = 50.000; de regel is dat het begincijfer, in ons geval L, werd vermenigvuldigd met 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Eenvoudig.

(*) In het begin gebruikten de Romeinen geen getallen groter dan 3.999; als resultaat hadden ze geen symbolen in hun systeem voor deze grotere getallen, ze werden later toegevoegd en voor hen werden verschillende notaties gebruikt, niet noodzakelijkerwijs degene die we hierboven hebben gezien.

Dus aanvankelijk was het grootste getal dat met Romeinse cijfers kon worden geschreven:

 • MMMCMXCIX = 3.999.