Is het Romeinse cijfer (getal) (C)(X)(X)CXXIII geldig of niet? Romeinse cijfers (getallen) Validator. Hoe (C)(X)(X)CXXIII te converteren? Schrijf het op als een Arabisch-Indisch getal. Converteer het getal geschreven met letters (symbolen) in het Romeinse cijfersysteem

Is het ingevoerde Romeinse getal, (C)(X)(X)CXXIII, geldig of niet?

Hoe het Romeinse cijfer te converteren:
(C)(X)(X)CXXIII
geschreven als een Arabisch-Indisch nummer
(de nummers die we elke dag gebruiken)

1. De Romeinse cijfers gebruikt om de conversie te maken:

I = 1; X = 10; C = 100; (X) = 10.000; (C) = 100.000;

» De basisregels voor het schrijven met Romeinse cijfers


De Romeinse cijfers moeten van links naar rechts in aflopende volgorde worden geschreven, op basis van hun waarde. Sommige symbolen kunnen tot 3 keer achter elkaar worden herhaald: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Een groep Romeinse cijfers geschreven in additieve notatie = een groep van twee of meer cijfers (letters), van gelijke waarde of gesorteerd in aflopende volgorde, op basis van hun waarde, van hoog naar laag. Om de waarde van de groep te berekenen, telt u de waarden van de symbolen waaruit de groep bestaat op.
» De additieve notatie die wordt gebruikt om de Romeinse cijfers te schrijven


(C)(X)(X)CXXIII is een geldig Romeins getal.

(C)(X)(X)CXXIII voldoet aan alle regels voor het schrijven van Romeinse cijfers.


2. Bereken de waarde van het Romeinse getal.

Tel alle waarden van de afzonderlijke Romeinse cijfers (letters) op:

(C)(X)(X)CXXIII =


(C) + (X) + (X) + C + X + X + I + I + I =


100.000 + 10.000 + 10.000 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 =


120.123

Controleer het resultaat (draai het proces om).
Hoe het getal 120.123 te converteren

1. Breek het getal op in plaatswaarde-subgroepen:

120.123 =


100.000 + 20.000 + 100 + 20 + 3;


2. Converteer elke subgroep:

100.000 = (C);


20.000 = 10.000 + 10.000 = (X) + (X) = (X)(X);


100 = C;


20 = 10 + 10 = X + X = XX;


3 = 1 + 1 + 1 = I + I + I = III;


3. Construeer ten slotte het Romeinse eindcijfer:

120.123 =


100.000 + 20.000 + 100 + 20 + 3 =


(C) + (X)(X) + C + XX + III =


(C)(X)(X)CXXIII

(C)(X)(X)CXXIII is een geldig Romeins getal.

(C)(X)(X)CXXIII = 120.123

(C)(X)(X)CXXIII
geschreven als een Arabisch-Indisch nummer
(de nummers die we elke dag gebruiken)

(C)(X)(X)CXXIII is een groep cijfers geschreven in additieve notatie.


Valideer en converteer Romeinse cijfers naar Arabisch-Indische cijfers

Leer hoe u Romeinse cijfers converteert naar Arabisch-Indische getallen:

Identificeer en bereken de waarde van elke groep cijfers geschreven in subtractieve notatie.

Bereken het Arabisch-Indische getal: tel alle waarden op van de afzonderlijke Romeinse cijfers geschreven in additieve notatie en van de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie.

De nieuwste Romeinse cijfers gevalideerd en omgezet naar Arabisch-Indische getallen

Is het Romeinse getal (C)(X)(X)CXXIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)(D)(C)(C)(X)(C)(V)CDXXII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (L)(X)(X)M(V)CDLXIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(X)MDCC geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (X)(X)(X)(V)MMXVIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal CCLXXVIMI geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal CCLXXIXMCLXII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)(D)(C)(C)(C)(X)(L)MCMXLIV geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal DXLVIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (V)MCMX geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal XLL geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)DCXVI geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)(M)(M)(X)(L)CCCXXIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 19:36 MET (UTC +1)
Alle Romeinse cijfers die zijn gevalideerd en omgezet naar Arabisch-Indische getallen

De set basissymbolen van het Romeinse cijfersysteem

De belangrijkste set symbolen waarop alle Romeinse cijfers zijn gebaseerd:

 • I = 1 (één); V = 5 (vijf);

 • X = 10 (tien); L = 50 (vijftig);

 • C = 100 (honderd);

 • D = 500 (vijfhonderd);

 • M = 1.000 (duizend);

  • Voor grotere aantallen:

  • (*) V = 5.000 of |V| = 5.000 (vijfduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 of |X| = 10.000 (tienduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 of |L| = 50.000 (vijftigduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 of |C| = 100.000 (honderdduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 of |D| = 500.000 (vijfhonderdduizend); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 of |M| = 1.000.000 (een miljoen); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (M) = 1.000.000.

(*) Deze nummers werden meestal geschreven met een streep erboven (een streep erboven) of tussen twee verticale lijnen. In plaats daarvan schrijven we deze grotere cijfers liever tussen haakjes, dwz: "(" en ")", omdat:

 • 1) in vergelijking met de bovenlijn - het is gemakkelijker voor de computergebruikers om haakjes rond een letter te plaatsen dan om er de bovenlijn aan toe te voegen en
 • 2) in vergelijking met de verticale lijnen - het vermijdt elke mogelijke verwarring tussen de verticale lijn "|" en het Romeinse cijfer "I" (1).

(*) Een bovenlijn (een balk boven het symbool), twee verticale lijnen of twee haakjes rond het symbool geven "1000 keer" aan. Zie hieronder...

Logica van de cijfers tussen haakjes, namelijk: (L) = 50.000; de regel is dat het begincijfer, in ons geval L, werd vermenigvuldigd met 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Eenvoudig.

(*) In het begin gebruikten de Romeinen geen getallen groter dan 3.999; als resultaat hadden ze geen symbolen in hun systeem voor deze grotere getallen, ze werden later toegevoegd en voor hen werden verschillende notaties gebruikt, niet noodzakelijkerwijs degene die we hierboven hebben gezien.

Dus aanvankelijk was het grootste getal dat met Romeinse cijfers kon worden geschreven:

 • MMMCMXCIX = 3.999.