Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane (D)(L)DCCCXXXV valid? Validator de cifre și numere romane. Cum se convertește (D)(L)DCCCXXXV? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus (D)(L)DCCCXXXV valid sau nu?

Cum se transformă numeralul roman:
(D)(L)DCCCXXXV
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; (L) = 50.000; (D) = 500.000;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Cifrele romane trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor. Unele simboluri pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
» Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


(D)(L)DCCCXXXV este un numeral roman valid.

(D)(L)DCCCXXXV îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale:

(D)(L)DCCCXXXV =


(D) + (L) + D + C + C + C + X + X + X + V =


500.000 + 50.000 + 500 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 =


550.835

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 550.835

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

550.835 =


500.000 + 50.000 + 800 + 30 + 5;


2. Convertește fiecare subgrup:

500.000 = (D);


50.000 = (L);


800 = 500 + 100 + 100 + 100 = D + C + C + C = DCCC;


30 = 10 + 10 + 10 = X + X + X = XXX;


5 = V;


3. Construiește numeralul roman:

550.835 =


500.000 + 50.000 + 800 + 30 + 5 =


(D) + (L) + DCCC + XXX + V =


(D)(L)DCCCXXXV

(D)(L)DCCCXXXV este un numeral roman valid.

(D)(L)DCCCXXXV = 550.835

(D)(L)DCCCXXXV
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

(D)(L)DCCCXXXV este un grup de numerale scrise în notație aditivă.


Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Cum se convertesc (trasformă) numerele scrise cu cifre romane în numere indo-arabe:

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de numere scrise în notație substractivă.

Calculează numărul indo-arab: se adună toate valorile cifrelor romane individuale (scrise în notație aditivă) și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă.

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman (D)(L)DCCCXXXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 550.835? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(C)MIV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 601.004? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (L)(X)(X)(V)DCCXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 75.729? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)(X)(X)M(V)DCXLIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 184.643? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(L)M(V)CCXXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 44.239? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MMCCCXXXIIMCCCXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.643? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman DCXLIIMXXVIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.668? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(C)(C)(C)(V)XXXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.305.035? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (V)MMMCCCXXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 8.339? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (L)(X)(X)(X)MCCCXXVII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 81.327? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(C)(L)(X)(X)M(V)CCCLXXXVIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 374.388? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman DCLXX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 670? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(C)(V)MDCCLXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 96.779? 24 Iunie, 13:45 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.