Is het Romeinse cijfer (getal) (M)(C)MDXLVII geldig of niet? Romeinse cijfers (getallen) Validator. Hoe (M)(C)MDXLVII te converteren? Schrijf het op als een Arabisch-Indisch getal. Converteer het getal geschreven met letters (symbolen) in het Romeinse cijfersysteem

Is het ingevoerde Romeinse getal, (M)(C)MDXLVII, geldig of niet?

Hoe het Romeinse cijfer te converteren:
(M)(C)MDXLVII
geschreven als een Arabisch-Indisch nummer
(de nummers die we elke dag gebruiken)

1. De Romeinse cijfers gebruikt om de conversie te maken:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1.000; (C) = 100.000; (M) = 1.000.000;

» De basisregels voor het schrijven met Romeinse cijfers


De cijfers en de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie moeten van links naar rechts worden geschreven, in aflopende volgorde, op basis van hun waarde, van hoog naar laag. Sommige symbolen (letters) kunnen tot 3 keer achter elkaar worden herhaald: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Een groep Romeinse cijfers geschreven in subtractieve notatie = een groep van twee cijfers (twee letters), een met een lagere waarde voorafgaand aan een andere grotere. De enige subtractieve groepen die zijn toegestaan zijn deze: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Om de waarde van een groep te berekenen, trekt u de waarde van het eerste symbool af van de waarde van het tweede.
» De subtractieve notatie die wordt gebruikt om de Romeinse cijfers te schrijven


Een groep Romeinse cijfers geschreven in additieve notatie = een groep van twee of meer cijfers (letters), van gelijke waarde of gesorteerd in aflopende volgorde, op basis van hun waarde, van hoog naar laag. Om de waarde van de groep te berekenen, telt u de waarden van de symbolen waaruit de groep bestaat op.
» De additieve notatie die wordt gebruikt om de Romeinse cijfers te schrijven


(M)(C)MDXLVII is een geldig Romeins getal.

(M)(C)MDXLVII voldoet aan alle regels voor het schrijven van Romeinse cijfers.


2. Identificeer de groepen symbolen geschreven in subtractieve notatie.

Identificeer en bereken de waarde van elke groep van twee willekeurige symbolen (twee willekeurige letters) geschreven in subtractieve notatie:

(M)(C)MDXLVII


XL = L - X = 50 - 10 = 40;


3. Bereken de waarde van het Romeinse getal.

Tel alle waarden op van de individuele Romeinse cijfers (letters) en van de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie:

(M)(C)MDXLVII =


(M) + (C) + M + D + XL + V + I + I =


1.000.000 + 100.000 + 1.000 + 500 + 40 + 5 + 1 + 1 =


1.101.547

Controleer het resultaat (draai het proces om).
Hoe het getal 1.101.547 te converteren

1. Breek het getal op in plaatswaarde-subgroepen:

1.101.547 =


1.000.000 + 100.000 + 1.000 + 500 + 40 + 7;


2. Converteer elke subgroep:

1.000.000 = (M);


100.000 = (C);


1.000 = M;


500 = D;


40 = 50 - 10 = L - X = XL;


7 = 5 + 1 + 1 = V + I + I = VII;


3. Construeer ten slotte het Romeinse eindcijfer:

1.101.547 =


1.000.000 + 100.000 + 1.000 + 500 + 40 + 7 =


(M) + (C) + M + D + XL + VII =


(M)(C)MDXLVII

(M)(C)MDXLVII is een geldig Romeins getal.

(M)(C)MDXLVII = 1.101.547

(M)(C)MDXLVII
geschreven als een Arabisch-Indisch nummer
(de nummers die we elke dag gebruiken)

(M)(C)MDXLVII is een groep cijfers geschreven in additieve en subtractieve notatie.


Valideer en converteer Romeinse cijfers naar Arabisch-Indische cijfers

Leer hoe u Romeinse cijfers converteert naar Arabisch-Indische getallen:

Identificeer en bereken de waarde van elke groep cijfers geschreven in subtractieve notatie.

Bereken het Arabisch-Indische getal: tel alle waarden op van de afzonderlijke Romeinse cijfers geschreven in additieve notatie en van de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie.

De nieuwste Romeinse cijfers gevalideerd en omgezet naar Arabisch-Indische getallen

Is het Romeinse getal (M)(C)MDXLVII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:08 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)(D)(C)(L)(X)MMCCCLXII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:08 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(D)(L)(X)(V)MMMDCXXV geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:08 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)MMDCLXXVII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:08 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (V)MMMCCLXI geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:08 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(L)(X)(V)MMMCCCLIX geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal DCXVIICDLXIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(C)CCCXXI geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(X)(X)(X)LVII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)(D)(C)(L)MMCCCXCII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal MXXVIMCCXIV geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal XDCLVXDVIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(C)(C)(X)(L)(V)CLXXXV geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 19. Juli, 20:07 MET (UTC +1)
Alle Romeinse cijfers die zijn gevalideerd en omgezet naar Arabisch-Indische getallen

De set basissymbolen van het Romeinse cijfersysteem

De belangrijkste set symbolen waarop alle Romeinse cijfers zijn gebaseerd:

 • I = 1 (één); V = 5 (vijf);

 • X = 10 (tien); L = 50 (vijftig);

 • C = 100 (honderd);

 • D = 500 (vijfhonderd);

 • M = 1.000 (duizend);

  • Voor grotere aantallen:

  • (*) V = 5.000 of |V| = 5.000 (vijfduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 of |X| = 10.000 (tienduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 of |L| = 50.000 (vijftigduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 of |C| = 100.000 (honderdduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 of |D| = 500.000 (vijfhonderdduizend); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 of |M| = 1.000.000 (een miljoen); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (M) = 1.000.000.

(*) Deze nummers werden meestal geschreven met een streep erboven (een streep erboven) of tussen twee verticale lijnen. In plaats daarvan schrijven we deze grotere cijfers liever tussen haakjes, dwz: "(" en ")", omdat:

 • 1) in vergelijking met de bovenlijn - het is gemakkelijker voor de computergebruikers om haakjes rond een letter te plaatsen dan om er de bovenlijn aan toe te voegen en
 • 2) in vergelijking met de verticale lijnen - het vermijdt elke mogelijke verwarring tussen de verticale lijn "|" en het Romeinse cijfer "I" (1).

(*) Een bovenlijn (een balk boven het symbool), twee verticale lijnen of twee haakjes rond het symbool geven "1000 keer" aan. Zie hieronder...

Logica van de cijfers tussen haakjes, namelijk: (L) = 50.000; de regel is dat het begincijfer, in ons geval L, werd vermenigvuldigd met 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Eenvoudig.

(*) In het begin gebruikten de Romeinen geen getallen groter dan 3.999; als resultaat hadden ze geen symbolen in hun systeem voor deze grotere getallen, ze werden later toegevoegd en voor hen werden verschillende notaties gebruikt, niet noodzakelijkerwijs degene die we hierboven hebben gezien.

Dus aanvankelijk was het grootste getal dat met Romeinse cijfers kon worden geschreven:

 • MMMCMXCIX = 3.999.