Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane (M)(M)(C)(X)(L)MMXIII valid? Validator de cifre și numere romane. Cum se convertește (M)(M)(C)(X)(L)MMXIII? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus (M)(M)(C)(X)(L)MMXIII valid sau nu?

Cum se transformă numeralul roman:
(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; X = 10; L = 50; C = 100; M = 1.000; (X) = 10.000; (L) = 50.000; (C) = 100.000; (M) = 1.000.000;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Numeralele si grupurile de numerale scrise in notatie substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Unele simboluri (litere) pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numere romane scrise în notație substractivă = un grup de două cifre (două litere), una de valoare mai mică precedând alta de valoare mai mare. Singurele grupuri substractive permise sunt următoarele: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Pentru a calcula valoarea unui grup, se scade valoarea primului simbol din valoarea celui de-al doilea.
» Notația substractivă folosită la scrierea numeralelor romane


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
» Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII este un numeral roman valid.

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Identifică grupurile de simboluri scrise în notație substractivă.

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de oricare două simboluri (oricare două litere) scrise în notație substractivă:

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII


(X)(L) = (L) - (X) = 50.000 - 10.000 = 40.000;


3. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă:

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII =


(M) + (M) + (C) + (X)(L) + M + M + X + I + I + I =


1.000.000 + 1.000.000 + 100.000 + 40.000 + 1.000 + 1.000 + 10 + 1 + 1 + 1 =


2.142.013

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 2.142.013

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

2.142.013 =


2.000.000 + 100.000 + 40.000 + 2.000 + 10 + 3;


2. Convertește fiecare subgrup:

2.000.000 = 1.000.000 + 1.000.000 = (M) + (M) = (M)(M);


100.000 = (C);


40.000 = 50.000 - 10.000 = (L) - (X) = (X)(L);


2.000 = 1.000 + 1.000 = M + M = MM;


10 = X;


3 = 1 + 1 + 1 = I + I + I = III;


3. Construiește numeralul roman:

2.142.013 =


2.000.000 + 100.000 + 40.000 + 2.000 + 10 + 3 =


(M)(M) + (C) + (X)(L) + MM + X + III =


(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII este un numeral roman valid.

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII = 2.142.013

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

(M)(M)(C)(X)(L)MMXIII este un grup de numerale scrise în notație aditivă și substractivă.


Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Cum se convertesc (trasformă) numerele scrise cu cifre romane în numere indo-arabe:

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de numere scrise în notație substractivă.

Calculează numărul indo-arab: se adună toate valorile cifrelor romane individuale (scrise în notație aditivă) și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă.

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman (M)(M)(C)(X)(L)MMXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 2.142.013? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(X)(X)(V)DXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 35.519? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MCMXCVX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.995? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(X)(X)CDXCIV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 520.494? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)CIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 10.103? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(X)(L)MMDCCXXXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 142.731? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman XDD valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 990? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)M(V)DCCCXLIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 164.849? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(M)DCCLI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 900.751? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(X)(X)(X)MMDXCIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 532.599? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)(X)(X)(V)DCLXXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 185.671? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)MXCVII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 11.097? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(D)(C)(C)(V)MCLXXXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.706.183? 24 Iunie, 14:29 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.