Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane (M)(M)(D)(V)CMXXXIII valid? Validator de cifre și numere romane. Cum se convertește (M)(M)(D)(V)CMXXXIII? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus (M)(M)(D)(V)CMXXXIII valid sau nu?

Cum se transformă numeralul roman:
(M)(M)(D)(V)CMXXXIII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; V = 5; X = 10; C = 100; D = 500; M = 1.000; (V) = 5.000; (D) = 500.000; (M) = 1.000.000;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Numeralele si grupurile de numerale scrise in notatie substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Unele simboluri (litere) pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numere romane scrise în notație substractivă = un grup de două cifre (două litere), una de valoare mai mică precedând alta de valoare mai mare. Singurele grupuri substractive permise sunt următoarele: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Pentru a calcula valoarea unui grup, se scade valoarea primului simbol din valoarea celui de-al doilea.
» Notația substractivă folosită la scrierea numeralelor romane


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
» Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


(M)(M)(D)(V)CMXXXIII este un numeral roman valid.

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Identifică grupurile de simboluri scrise în notație substractivă.

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de oricare două simboluri (oricare două litere) scrise în notație substractivă:

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII


CM = M - C = 1.000 - 100 = 900;


3. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă:

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII =


(M) + (M) + (D) + (V) + CM + X + X + X + I + I + I =


1.000.000 + 1.000.000 + 500.000 + 5.000 + 900 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 =


2.505.933

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 2.505.933

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

2.505.933 =


2.000.000 + 500.000 + 5.000 + 900 + 30 + 3;


2. Convertește fiecare subgrup:

2.000.000 = 1.000.000 + 1.000.000 = (M) + (M) = (M)(M);


500.000 = (D);


5.000 = (V);


900 = 1.000 - 100 = M - C = CM;


30 = 10 + 10 + 10 = X + X + X = XXX;


3 = 1 + 1 + 1 = I + I + I = III;


3. Construiește numeralul roman:

2.505.933 =


2.000.000 + 500.000 + 5.000 + 900 + 30 + 3 =


(M)(M) + (D) + (V) + CM + XXX + III =


(M)(M)(D)(V)CMXXXIII

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII este un numeral roman valid.

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII = 2.505.933

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

(M)(M)(D)(V)CMXXXIII este un grup de numerale scrise în notație aditivă și substractivă.


Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Cum se convertesc (trasformă) numerele scrise cu cifre romane în numere indo-arabe:

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de numere scrise în notație substractivă.

Calculează numărul indo-arab: se adună toate valorile cifrelor romane individuale (scrise în notație aditivă) și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă.

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman (M)(M)(D)(V)CMXXXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 2.505.933? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman VMDXLIV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.539? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (V)MMCDXXXII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 7.432? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(X)(V)MMXCIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 27.093? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(X)(X)MMMDIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 523.503? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)(X)(V)MMMLXXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 178.071? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman M(V)CCLI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 4.251? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (V)CCLVIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 5.258? 15 Iulie, 14:32 EET (UTC +2)
Este numeralul roman IVCMXLLV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 999? 15 Iulie, 14:31 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CDLXXIIICDIXDCCLXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.643? 15 Iulie, 14:31 EET (UTC +2)
Este numeralul roman DXXXVIIIMCCLXXXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.822? 15 Iulie, 14:31 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(C)MCLXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 301.163? 15 Iulie, 14:31 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(C)MVIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 301.008? 15 Iulie, 14:31 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.