Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane (M)(M)(M)(C)(X)MCVII valid? Validator de cifre și numere romane. Cum se convertește (M)(M)(M)(C)(X)MCVII? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus (M)(M)(M)(C)(X)MCVII valid sau nu?

Cum se transformă numeralul roman:
(M)(M)(M)(C)(X)MCVII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; V = 5; X = 10; C = 100; M = 1.000; (X) = 10.000; (C) = 100.000; (M) = 1.000.000;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Cifrele romane trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor. Unele simboluri pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
» Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


(M)(M)(M)(C)(X)MCVII este un numeral roman valid.

(M)(M)(M)(C)(X)MCVII îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale:

(M)(M)(M)(C)(X)MCVII =


(M) + (M) + (M) + (C) + (X) + M + C + V + I + I =


1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 + 100.000 + 10.000 + 1.000 + 100 + 5 + 1 + 1 =


3.111.107

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 3.111.107

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

3.111.107 =


3.000.000 + 100.000 + 10.000 + 1.000 + 100 + 7;


2. Convertește fiecare subgrup:

3.000.000 = 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 = (M) + (M) + (M) = (M)(M)(M);


100.000 = (C);


10.000 = (X);


1.000 = M;


100 = C;


7 = 5 + 1 + 1 = V + I + I = VII;


3. Construiește numeralul roman:

3.111.107 =


3.000.000 + 100.000 + 10.000 + 1.000 + 100 + 7 =


(M)(M)(M) + (C) + (X) + M + C + VII =


(M)(M)(M)(C)(X)MCVII

(M)(M)(M)(C)(X)MCVII este un numeral roman valid.

(M)(M)(M)(C)(X)MCVII = 3.111.107

(M)(M)(M)(C)(X)MCVII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

(M)(M)(M)(C)(X)MCVII este un grup de numerale scrise în notație aditivă.


Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Cum se convertesc (trasformă) numerele scrise cu cifre romane în numere indo-arabe:

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de numere scrise în notație substractivă.

Calculează numărul indo-arab: se adună toate valorile cifrelor romane individuale (scrise în notație aditivă) și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă.

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman (M)(M)(M)(C)(X)MCVII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.111.107? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CCXCVIIMCXL valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.435? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(X)(C)M(V)CMXCII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 194.992? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(C)M(X)CMXLII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 99.942? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)MMMDCCC valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 163.800? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MDCLXXIV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.674? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(L)MDXXXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 551.531? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(D)(X)(C)M(X)DCX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 499.610? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(X)(V)III valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 25.003? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(D)(X)(L)M(X)C valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 449.100? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MCDXXXVMMDLXXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 4.001? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(X)LXIV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 510.064? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(C)(L)M(V)CMLXII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 354.962? 15 Iulie, 13:53 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.