Este CDLXVIIICMXLIIICXXI un număr roman valid? Poate fi scris ca număr arab? Cum se convertește MDXXVIII?

CDLXVIIICMXLIIICXXI Valid sau nu?

1. Numerale romane utilizate:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1.000;

Reguli de scriere


Numeralele și grupurile de numerale în notație substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta în ordine descrescătoare; unele simboluri pot fi repetate de maximum 3 ori la rând: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Notație substractivă = un grup de două numerale, unul de valoare mai mică precedând un altul mai mare, singurele permise fiind: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M) - pentru a calcula valoarea scade primul simbol din cel de-al doilea.
Notația substractivă a numeralelor romane


Notație aditivă = un grup de două sau mai multe numerale, egale sau sortate descrescător de la mare la mic - pentru a calcula valoarea adună simbolurile.
Notația aditivă a numeralelor romane


2. Grupurile de numerale în notație substractivă:

CDLXVIIICMXLIIICXXI


CD = D - C = 500 - 100 = 400;


CM = M - C = 1.000 - 100 = 900;


XL = L - X = 50 - 10 = 40;


CDLXVIIICMXLIIICXXI nu e un numeral roman valid.

3. De ce nu e valid numeralul roman?

CDLXVIIICMXLIIICXXI: Un grup de numerale în notație substractivă, de valoare mai mică, CD ( = 400), nu poate sta în fața unui alt grup de numerale în notație substractivă, CM ( = 900).


CDLXVIIICMXLIIICXXI: Un numeral de valoare mai mică, L ( = 50), nu poate sta în fața unui grup de numerale în notație substractivă, CM ( = 900).


CDLXVIIICMXLIIICXXI: Un numeral de valoare mai mică, X ( = 10), nu poate sta în fața unui grup de numerale în notație substractivă, CM ( = 900).


CDLXVIIICMXLIIICXXI: Un numeral de valoare mai mică, V ( = 5), nu poate sta în fața unui grup de numerale în notație substractivă, CM ( = 900).


CDLXVIIICMXLIIICXXI: Un numeral de valoare mai mică, I ( = 1), nu poate sta în fața unui grup de numerale în notație substractivă, CM ( = 900).


CDLXVIIICMXLIIICXXI: Un grup de numerale în notație substractivă, de valoare mai mică, XL ( = 40), nu poate sta în fața unui numeral de valoare mai mare, C ( = 100).


CDLXVIIICMXLIIICXXI: Numeralul I ( = 1) nu poate sta în fața acestui numeral de valoare mai mare, C ( = 100). I poate sta doar în fața lui V ( = 5) și X ( = 10).


4. Te rog corectează sau elimină (din) numeralele evidențiate:

CDLXVIIICMXLIIICXXI


Cum se transformă numeralul roman:
MDXXVIII
scris cu cifre indo-arabe
(cifrele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Numeralele romane folosite pentru conversie:

I = 1; V = 5; X = 10; D = 500; M = 1.000;

Reguli de scriere


Numeralele trebuie scrise de la stânga la dreapta în ordine descrescătoare; unele simboluri pot fi repetate de maximum 3 ori la rând: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Notație aditivă = un grup de două sau mai multe numerale, egale sau sortate descrescător de la mare la mic - pentru a calcula valoarea adună simbolurile.
Notația aditivă a numeralelor romane


MDXXVIII: e un numeral roman valid.

MDXXVIII respectă toate regulile de scriere ale numeralelor romane.2. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale:

MDXXVIII =


M + D + X + X + V + I + I + I =


1.000 + 500 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 =


1.528MDXXVIII e un grup de numerale în notație aditivă.

Verificarea rezultatului (inversarea procesului).
Cum se transformă numărul 1.528:

1. Descompune numărul în subgrupuri, după ordin de mărime:

1.528 =


1.000 + 500 + 20 + 8;


2. Convertește fiecare subgrup:

1.000 = M;


500 = D;


20 = 10 + 10 = X + X = XX;


8 = 5 + 1 + 1 + 1 = V + I + I + I = VIII;


3. Construiește numeralul roman:

1.528 =


1.000 + 500 + 20 + 8 =


M + D + XX + VIII =


MDXXVIII;


Răspuns final:

CDLXVIIICMXLIIICXXI nu e un numeral roman valid.

MDXXVIII = 1.528
scris cu cifre indo-arabe
(cifrele pe care le folosim în fiecare zi)

Mai multe operații de acest fel:

MDXXVII = ? ... MDXXIX = ?

Validează și convertește numerale romane în numere arabe

Ultimele validări și conversii din numerale romane în numere arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar:

I. Setul de simboluri de bază în scrierea romană

II. Regula repetiției numeralelor

III. Notația substractivă a numeralelor romane

IV. Notația aditivă a numeralelor romane


Cum se convertesc numerele în numerale romane: descompunerea în subgrupuri de valoare pozițională

Exemple de transformare a numerelor în numere romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100

Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000

Operații matematice cu numerale romane:

I. Adunarea. Învață printr-un exemplu cum să aduni numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

II. Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

III. Adunarea și scăderea. Învață printr-un exemplu cum să aduni și să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații