Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane MLCD valid? Validator de cifre și numere romane. Cum se convertește MCCCL? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus MLCD valid sau nu?

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

L = 50; C = 100; D = 500; M = 1.000;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Numeralele si grupurile de numerale scrise in notatie substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Unele simboluri (litere) pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numere romane scrise în notație substractivă = un grup de două cifre (două litere), una de valoare mai mică precedând alta de valoare mai mare. Singurele grupuri substractive permise sunt următoarele: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Pentru a calcula valoarea unui grup, se scade valoarea primului simbol din valoarea celui de-al doilea.
» Notația substractivă folosită la scrierea numeralelor romane


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
» Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


2. Grupurile de numerale scrise în notație substractivă:

MLCD


CD = D - C = 500 - 100 = 400;


MLCD nu este un numeral roman valid.

3. De ce nu este valid numeralul roman?

MLCD: Un numeral cu valoare mai mică, L ( = 50), nu poate preceda un grup de numerale scrise în notație substractivă, CD ( = 400), de valoare mai mare.


4. Te rugăm să corectezi sau să elimini (unele dintre) simbolurile evidențiate:

MLCD


În schimb,
Cum se transformă numeralul roman:
MCCCL
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

L = 50; C = 100; M = 1.000;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


MCCCL este un numeral roman valid.

MCCCL îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale:

MCCCL =


M + C + C + C + L =


1.000 + 100 + 100 + 100 + 50 =


1.350

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 1.350

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

1.350 =


1.000 + 300 + 50;


2. Convertește fiecare subgrup:

1.000 = M;


300 = 100 + 100 + 100 = C + C + C = CCC;


50 = L;


3. Construiește numeralul roman:

1.350 =


1.000 + 300 + 50 =


M + CCC + L =


MCCCL

MLCD nu este un numeral roman valid.

În schimb, acest număr roman este valid:
MCCCL = 1.350

MCCCL
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

MCCCL este un grup de numerale scrise în notație aditivă.


Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Cum se convertesc (trasformă) numerele scrise cu cifre romane în numere indo-arabe:

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de numere scrise în notație substractivă.

Calculează numărul indo-arab: se adună toate valorile cifrelor romane individuale (scrise în notație aditivă) și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă.

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman MLCD valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.350? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(M)(M)(D)(X)(V)CLXXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.515.189? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(X)DCCLXXXII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 20.782? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CMLIICXCVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.146? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MCDLXIMDCCLIVMDCCCXVIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 5.031? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CXXXCCXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 321? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(X)(V)MMMDCCLX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 28.760? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(X)(X)(X)M(X)CXXXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 139.135? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(M)(C)(X)(X)MCDLXXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 2.121.471? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman DCCXXMLXXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.775? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(C)(X)M(V)CCXLVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 314.246? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(M)(M)(D)(C)(L)(X)(X)(V)XX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.675.020? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(C)(M)(X)(X)MMXLIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.922.043? 17 Aprilie, 11:37 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.