Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane XII valid? Validator de cifre și numere romane. Cum se convertește XII? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus XII valid sau nu?

Cum se transformă numeralul roman:
XII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; X = 10;

» Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Cifrele romane trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor. Unele simboluri pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
» Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


XII este un numeral roman valid.

XII îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale:

XII =


X + I + I =


10 + 1 + 1 =


12

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 12

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

12 =


10 + 2;


2. Convertește fiecare subgrup:

10 = X;


2 = 1 + 1 = I + I = II;


3. Construiește numeralul roman:

12 =


10 + 2 =


X + II =


XII

XII este un numeral roman valid.

XII = 12

XII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

XII este un grup de numerale scrise în notație aditivă.


Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Cum se convertesc (trasformă) numerele scrise cu cifre romane în numere indo-arabe:

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de numere scrise în notație substractivă.

Calculează numărul indo-arab: se adună toate valorile cifrelor romane individuale (scrise în notație aditivă) și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă.

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman XII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 12? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(C)(C)(C)(L)(X)(X)(V)MCMLXXXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 876.985? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman DCCXXLX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 760? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)(X)(X)MMMDXXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 183.523? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(M)(X)(X)(V)CMLX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 925.960? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)MDLXXXVII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 161.587? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(C)(X)M(X)CMLIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 619.953? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(M)(X)MDLXXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 911.575? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(C)IV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.100.004? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(M)(M)(C)(M)(X)(C)(V)MMMDCCLXXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.998.776? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (D)(X)MLXXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 511.073? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(L)M(X)CMXXX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 259.930? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(C)(V)MMDLXV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 97.565? 23 Aprilie, 14:35 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru numere mai mari:

  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 sau |L| = 50.000 (cincizeci de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 sau |C| = 100.000 (o sută de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 sau |D| = 500.000 (cinci sute de mii); vezi mai jos de ce preferăm notația: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 sau |M| = 1.000.000 (un milion); vezi mai jos de ce preferăm notația: (M) = 1.000.000.

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

 • 1) în comparație cu notația cu linia deasupra - este mai ușor pentru utilizatorii de calculator să adauge paranteze în jurul unei litere decât să adauge o linie deasupra ei și
 • 2) în comparație cu liniile verticale - se evită orice confuzie posibilă între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (1).

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.