Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane XXIVCXLIX valid? Cum se convertește CLXXIII? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus XXIVCXLIX valid sau nu?

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100;

Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Numeralele si grupurile de numerale scrise in notatie substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Unele simboluri (litere) pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numere romane scrise în notație substractivă = un grup de două cifre (două litere), una de valoare mai mică precedând alta de valoare mai mare. Singurele grupuri substractive permise sunt următoarele: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Pentru a calcula valoarea unui grup, se scade valoarea primului simbol din valoarea celui de-al doilea.
Notația substractivă folosită la scrierea numeralelor romane


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


2. Grupurile de numerale scrise în notație substractivă:

XXIVCXLIX


IV = V - I = 5 - 1 = 4;


XL = L - X = 50 - 10 = 40;


IX = X - I = 10 - 1 = 9;


XXIVCXLIX nu este un numeral roman valid.

3. De ce nu este valid numeralul roman?

XXIVCXLIX: Un grup de numerale în notație substractivă, de valoare mai mică, IV ( = 4), nu poate sta în fața unui numeral de valoare mai mare, C ( = 100).


4. Te rugăm să corectezi sau să elimini (unele dintre) simbolurile evidențiate:

XXIVCXLIX


Cum se transformă numeralul roman:
CLXXIII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; X = 10; L = 50; C = 100;

Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Cifrele romane trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor. Unele simboluri pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


CLXXIII este un numeral roman valid.

CLXXIII îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale:

CLXXIII =


C + L + X + X + I + I + I =


100 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 =


173CLXXIII este un grup de numerale scrise în notație aditivă.

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 173

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

173 =


100 + 70 + 3;


2. Convertește fiecare subgrup:

100 = C;


70 = 50 + 10 + 10 = L + X + X = LXX;


3 = 1 + 1 + 1 = I + I + I = III;


3. Construiește numeralul roman:

173 =


100 + 70 + 3 =


C + LXX + III =


CLXXIII;


Răspunsul final:

XXIVCXLIX nu este un numeral roman valid.

CLXXIII = 173

CLXXIII
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

Mai multe operații de acest fel:

CLXXII = ?

CLXXIV = ?

Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman XXIVCXLIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 173? 01 Februarie, 21:59 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MCXXC valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.200? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(M)(D)(D)(C)(C)(L)(L)(X)(X)(V)(V)MMDDCCLLXXVVII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.333.332? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(C)(L)LXXXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 250.086? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman IXXXVIIMMXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 2.050? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman MDCCLMMXLIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.699? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman IXXXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 35? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CLVIIIDXCV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 751? 01 Februarie, 21:58 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CIL valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 149? 01 Februarie, 21:57 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (C)(L)(X)(X)MMDCCXVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 172.716? 01 Februarie, 21:57 EET (UTC +2)
Este numeralul roman LVLL valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 145? 01 Februarie, 21:57 EET (UTC +2)
Este numeralul roman XXXIIIV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 36? 01 Februarie, 21:57 EET (UTC +2)
Este numeralul roman DCCCLXXXVILXXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 973? 01 Februarie, 21:57 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

Regulile de scriere a numeralelor romane (cifrelor și numerelor romane), rezumat:

I. Setul simbolurilor de bază ale numeralelor (cifrelor) romane

II. Regula repetării numeralelor (cifrelor) romane

III. Grupurile de numerale (cifre) romane scrise în notație substractivă

IV. Scrierea în notație aditivă a numeralelor (cifrelor) romane


Cum se transformă numerele indo-arabe, cum se scriu cu numerale (cifre) romane: descompunerea numerelor în subgrupuri de valoare pozițională

Exemple de conversie și scriere a numerelor indo-arabe cu numerale (cifre) romane

Două liste ordonate crescător cu primele numerale romane (cifre, numere romane):

Lista primelor 100 de numerale (cifre) romane: numerele (cifrele) romane de la 1 la 100

Lista primelor 1.000 de numerale (cifre) romane: numerele (cifrele) romane de la 1 la 1.000

Operații matematice cu numerale romane (cifre și numere romane):

I. Adunarea. Învață printr-un exemplu cum se adună numeralele romane (cifrele și numerele romane) în mod corect, așa cum calculau romanii, fără a folosi cifrele indo-arabe. Pași, explicații

II. Scăderea. Învață printr-un exemplu cum se scad numeralele romane (cifrele și numerele romane) în mod corect, așa cum calculau romanii, fără a folosi cifrele indo-arabe. Pași, explicații

III. Adunarea și scăderea. Învață printr-un exemplu cum se adună și se scad numeralele romane (cifrele și numerele romane) în mod corect, așa cum calculau romanii, fără a folosi cifrele indo-arabe. Pași, explicații