Este numărul scris cu numerale (cu cifre) romane XXVIVMMXVII valid? Cum se convertește MMXLVI? Transformă și scrie cu cifre indo-arabe numărul scris cu literele sistemului numeric roman

Este numărul roman introdus XXVIVMMXVII valid sau nu?

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; V = 5; X = 10; M = 1.000;

Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Numeralele si grupurile de numerale scrise in notatie substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Unele simboluri (litere) pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numere romane scrise în notație substractivă = un grup de două cifre (două litere), una de valoare mai mică precedând alta de valoare mai mare. Singurele grupuri substractive permise sunt următoarele: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Pentru a calcula valoarea unui grup, se scade valoarea primului simbol din valoarea celui de-al doilea.
Notația substractivă folosită la scrierea numeralelor romane


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


2. Grupurile de numerale scrise în notație substractivă:

XXVIVMMXVII


IV = V - I = 5 - 1 = 4;


XXVIVMMXVII nu este un numeral roman valid.

3. De ce nu este valid numeralul roman?

XXVIVMMXVII: Numeralul X ( = 10) nu poate sta în fața acestui numeral de valoare mai mare, M ( = 1.000). X poate sta doar în fața lui L ( = 50) și C ( = 100).


XXVIVMMXVII: Numeralul V ( = 5) u poate sta în fața unui numeral de valoare mai mare, M ( = 1.000).


XXVIVMMXVII: Un grup de numerale în notație substractivă, IV ( = 4), nu poate urma după un numeral, V ( = 5), din același interval de valoare (1 - 9).
XXVIVMMXVII: Un grup de numerale în notație substractivă, de valoare mai mică, IV ( = 4), nu poate sta în fața unui numeral de valoare mai mare, M ( = 1.000).


4. Te rugăm să corectezi sau să elimini (unele dintre) simbolurile evidențiate:

XXVIVMMXVII


Cum se transformă numeralul roman:
MMXLVI
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

1. Cifrele romane folosite pentru a face conversia:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; M = 1.000;

Regulile de bază de scriere ale numeralelor romane


Numeralele si grupurile de numerale scrise in notatie substractivă trebuie scrise de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Unele simboluri (litere) pot fi repetate de până la 3 ori consecutiv: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Un grup de numere romane scrise în notație substractivă = un grup de două cifre (două litere), una de valoare mai mică precedând alta de valoare mai mare. Singurele grupuri substractive permise sunt următoarele: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Pentru a calcula valoarea unui grup, se scade valoarea primului simbol din valoarea celui de-al doilea.
Notația substractivă folosită la scrierea numeralelor romane


Un grup de numerale romane scrise în notație aditivă = un grup de două sau mai multe simboluri (litere), de valoare egală sau sortate în ordine descrescătoare, după valoarea lor, de la mare la mic. Pentru a calcula valoarea grupului, adună valorile simbolurilor care alcătuiesc grupul.
Notația aditivă folosită la scrierea numeralelor romane


MMXLVI este un numeral roman valid.

MMXLVI îndeplinește toate regulile pentru scrierea numeralelor romane.


2. Identifică grupurile de simboluri scrise în notație substractivă.

Identifică și calculează valoarea fiecărui grup de oricare două simboluri (oricare două litere) scrise în notație substractivă:

MMXLVI


XL = L - X = 50 - 10 = 40;


3. Calculează valoarea numărului roman.

Adună toate valorile numeralelor romane individuale și ale grupurilor de numerale scrise în notație substractivă:

MMXLVI =


M + M + XL + V + I =


1.000 + 1.000 + 40 + 5 + 1 =


2.046MMXLVI este un grup de numerale scrise în notație aditivă și substractivă.

Verifică rezultatul (inversează procesul).
Cum se transformă numărul 2.046

1. Descompune numărul în subgrupuri de valoare pozițională:

2.046 =


2.000 + 40 + 6;


2. Convertește fiecare subgrup:

2.000 = 1.000 + 1.000 = M + M = MM;


40 = 50 - 10 = L - X = XL;


6 = 5 + 1 = V + I = VI;


3. Construiește numeralul roman:

2.046 =


2.000 + 40 + 6 =


MM + XL + VI =


MMXLVI;


Răspunsul final:

XXVIVMMXVII nu este un numeral roman valid.

MMXLVI = 2.046

MMXLVI
scris ca un număr indo-arab
(numerele pe care le folosim în fiecare zi)

Mai multe operații de acest fel:

MMXLV = ?

MMXLVII = ?

Validează și convertește numerale romane în numere indo-arabe

Ultimele numerale (cifre și numere) romane validate și transformate apoi în numere arabe (scrise cu cifre arabe)

Este numeralul roman XXVIVMMXVII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 2.046? 20 Martie, 13:10 EET (UTC +2)
Este numeralul roman CCCXXXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 333? 20 Martie, 13:10 EET (UTC +2)
Este numeralul roman IXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 10? 20 Martie, 13:10 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (X)(X)MMCLXXXIII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 22.183? 20 Martie, 13:10 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(D)(C)(C)(C)(X)(L)MMXLVI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.842.046? 20 Martie, 13:10 EET (UTC +2)
Este numeralul roman XXMV valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 1.005? 20 Martie, 13:10 EET (UTC +2)
Este numeralul roman XXC valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 100? 20 Martie, 13:09 EET (UTC +2)
Este numeralul roman LX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 60? 20 Martie, 13:09 EET (UTC +2)
Este numeralul roman (M)(M)(M)(C)(M)(X)(L)(V)DCCCXXXIX valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 3.945.839? 20 Martie, 13:09 EET (UTC +2)
Este numeralul roman LXI valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 61? 20 Martie, 13:09 EET (UTC +2)
Este numeralul roman XXC valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 100? 20 Martie, 13:09 EET (UTC +2)
Este numeralul roman XCII valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 92? 20 Martie, 13:09 EET (UTC +2)
Este numeralul roman IIXXMM valid? Cum se transformă în număr indo-arab, cum se scrie cu cifre indo-arabe? Este egal cu 2.000? 20 Martie, 13:08 EET (UTC +2)
Toate numeralele romane validate și transformate în numere indo-arabe, scrise cu cifre indo-arabe

Setul de simboluri de bază în scrierea romană a numerelor

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

(*) Aceste numere erau scrise cu o linie deasupra (o bară deasupra) sau între două linii verticale. În schimb, preferăm să scriem aceste numerale mai mari între paranteze, adică: "(" și ")", deoarece:

(*) O linie superioară (o bară deasupra simbolului), două linii verticale sau două paranteze în jurul simbolului indică "de 1000 de ori". Vezi mai jos...

Logica numerelor scrise între paranteze: (L) = 50.000; regula este că numărul inițial, în cazul nostru, L, a fost înmulțit cu 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Simplu.

(*) La inceput, romanii nu foloseau numere mai mari decât 3.999; în consecință, nu aveau simboluri în sistemul lor pentru aceste numere mai mari, acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele au fost folosite diferite notații, nu neapărat cele pe care tocmai le-am văzut mai sus.

Astfel, inițial, cel mai mare număr care putea fi scris folosind numerale romane era:

Regulile de scriere a numeralelor romane (cifrelor și numerelor romane), rezumat:

I. Setul simbolurilor de bază ale numeralelor (cifrelor) romane

II. Regula repetării numeralelor (cifrelor) romane

III. Grupurile de numerale (cifre) romane scrise în notație substractivă

IV. Scrierea în notație aditivă a numeralelor (cifrelor) romane


Cum se transformă numerele indo-arabe, cum se scriu cu numerale (cifre) romane: descompunerea numerelor în subgrupuri de valoare pozițională

Exemple de conversie și scriere a numerelor indo-arabe cu numerale (cifre) romane

Două liste ordonate crescător cu primele numerale romane (cifre, numere romane):

Lista primelor 100 de numerale (cifre) romane: numerele (cifrele) romane de la 1 la 100

Lista primelor 1.000 de numerale (cifre) romane: numerele (cifrele) romane de la 1 la 1.000

Operații matematice cu numerale romane (cifre și numere romane):

I. Adunarea. Învață printr-un exemplu cum se adună numeralele romane (cifrele și numerele romane) în mod corect, așa cum calculau romanii, fără a folosi cifrele indo-arabe. Pași, explicații

II. Scăderea. Învață printr-un exemplu cum se scad numeralele romane (cifrele și numerele romane) în mod corect, așa cum calculau romanii, fără a folosi cifrele indo-arabe. Pași, explicații

III. Adunarea și scăderea. Învață printr-un exemplu cum se adună și se scad numeralele romane (cifrele și numerele romane) în mod corect, așa cum calculau romanii, fără a folosi cifrele indo-arabe. Pași, explicații