A treia regulă - notația substractivă a numeralelor romane (poziționarea simbolurilor de valoare mai mică în fața unora de valoare mai mare)

Regula notației substractive a numeralelor romane:

 • Un numeral de valoare mai mică așezat înaintea unui numeral de valoare mai mare, se scade din acesta din urmă. Acest grup de două numerale se numește grup în notație substractivă.
 • Cu excepția simbolului I (1), orice alt simbol poate fi folosit într-un grup în notație substractivă ca numeralul de valoare mai mare.
 • Însă doar aceste simboluri sunt permise a fi folosite în notația substractivă ca numerale de valoare mai mică: I (1), X (10), C (100), M (1,000), (X) (10,000), (C) (100,000), (M) (1,000,000).
 • Următoarele numerale NU pot fi folosite în notație substractivă ca numerale de valoare mai mică: V (5), L (50), D (500), (V) (5.000), (L) (50.000), (D) (500.000).

Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

Singurele grupuri posibile de numerale în notație substractivă sunt:

 • IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M).
 • IV: calculat ca V - I = 5 - 1 = 4;
 • IX: calculat ca X - I = 10 - 1 = 9;
 • XL: calculat ca L - X = 50 - 10 = 40;
 • XC: calculat ca C - X = 100 - 10 = 90;
 • CD: calculat ca D - C = 500 - 100 = 400;
 • CM: calculat ca M - C = 1.000 - 100 = 900;
 • M(V): (V) - M = 5.000 - 1.000 = 4.000;
 • M(X): (X) - M = 10.000 - 1.000 = 9.000;
 • (X)(L): (L) - (X) = 50.000 - 10.000 = 40.000;
 • (X)(C): (C) - (X) = 100.000 - 10.000 = 90.000;
 • (C)(D): (D) - (C) = 500.000 - 100.000 = 400.000;
 • (C)(M): (M) - (C) = 1.000.000 - 100.000 = 900.000;

Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

Cum se utilizează numeralele de valoare mai mică în grupurile în notație substractivă

 • Simbolul I (1) poate preceda doar un V (5) și un X (10) - următoarele două simboluri mai mari în setul de bază de numerale romane; Grupurile IL, IC, ID, IM, ... nu sunt corecte;
 • Simbolul X (10) poate preceda doar un L (50) și un C (100) - de asemenea următoarele două simboluri mai mari în setul de bază de numerale romane; grupurile XD, XM, X(V), X(X) ... nu sunt corecte;
 • Simbolul C (100) poate preceda doar un D (500) și un M (1.000) - din nou, de asemenea, următoarele două simboluri mai mari în setul de bază de numerale romane; grupurile C(V), C(X), C(L), C(C) ... nu sunt corecte;
 • Ca regulă, atunci când se utilizează în notație substractivă ca valori mai mici, simbolurile I, X, C, M, ... pot preceda strict doar următoarele două simboluri mai mari corespondente lor în setul de bază de numerale romane.

Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

Exemple:

 • 99 este scris în mod corect astfel: 99 = 90 + 9 = (100 - 10) + (10 - 1) = (C - X) + (X - I) = XC + IX = XCIX și nu IC (astfel nu ne e permis să scădem I din C pentru a obține 99).
 • 95 este scris în mod corect astfel: 95 = 90 + 5 = (100 - 10) + 5 = (C - X) + V = XC + V = XCV, și nu VC (astfel nu ne e permis să scădem V din C pentru a obține 95).

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar:

I. Setul de simboluri de bază în scrierea romană

II. Regula repetiției numeralelor

III. Notația substractivă a numeralelor romane

IV. Notația aditivă a numeralelor romane


Cum se convertesc numerele arabe în numerale romane: descompunerea în subgrupuri de valoare pozițională

Exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100

Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000

Operații matematice cu numerale romane:

I. Adunarea. Învață printr-un exemplu cum să aduni numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

II. Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

III. Adunarea și scăderea. Învață printr-un exemplu cum să aduni și să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații