De vierde regel: hoe de additieve notatie te gebruiken om Romeinse cijfers te schrijven

De additieve notatie van de Romeinse cijfers:

 • Een cijfer direct na een ander cijfer met een grotere of gelijke waarde (naast de rechterkant) wordt toegevoegd aan het laatste. Dit wordt een groep genoemd die in additieve notatie is geschreven.
 • Bij het schrijven van Romeinse cijfers heeft de vierde regel voorrang op de derde regel (de regel van de cijfers geschreven in subtractieve notatie).
 • Alleen als een getal niet meer kan worden geconstrueerd met behulp van de additieve notatie, rekening houdend met regel nummer 2, die van de herhaling (de symbolen mogen niet meer dan drie keer achter elkaar worden herhaald), alleen dan is de gebruikte subtractieve notatie.

Optellen van getallen. Leer met een voorbeeld hoe je de Romeinse cijfers op de juiste manier kunt optellen, zoals de Romeinen rekenden, zonder het gebruik van de Arabisch-Indische cijfers. Stappen, uitleg

Voorbeeld:

 • Het getal 2 wordt geschreven door het I (1)-symbool achter elkaar te plaatsen: 2 = 1 + 1 = I + I = II;
 • Het getal 3 wordt ook geschreven door I (1) herhaaldelijk achter elkaar te plaatsen: 3 = 1 + 1 + 1 = I + I + I = III;
 • In plaats daarvan wordt nummer 4 niet meer geschreven met behulp van de additieve notatie: 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = I + I + I + I = IIII omdat het in tegenspraak zou zijn met regel nummer 2 (de herhaling van de cijfers - een symbool kan tot 3 keer achter elkaar worden herhaald), dus 4 wordt geconstrueerd met behulp van de subtractieve notatieregel: 4 = 5 - 1 = V - I = IV;
 • Getal 6 wordt geschreven door I (1) na een V (5) te plaatsen: 6 = 5 + 1 = V + I = VI;
 • Nummer 7 wordt geschreven door I (1) herhaaldelijk achter een V (5) te plaatsen: 7 = 5 + 1 + 1 = V + I + I = VII;
 • Het getal 8 wordt geschreven door I (1) drie keer achter elkaar na een V (5) te plaatsen: 8 = 5 + 1 + 1 + 1 = V + I + I + I = VIII - not IIX;
 • In plaats daarvan moet nummer 9 NIET worden geschreven door I (1) vier keer achter elkaar na een V (5) te plaatsen: 9 = 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = V + I + I + I + I = VIIII omdat het in tegenspraak zou zijn met regel nummer 2, dus 9 wordt geconstrueerd met behulp van de subtractieve notatie: 9 = 10 - 1 = X - I = IX;
 • Getal 11 wordt geschreven door I (1) toe te voegen aan een X (10), door I (1) na X (10) te plaatsen: 11 = 10 + 1 = X + I = XI;
 • Nummer 20 wordt geschreven door X (10) achter elkaar te plaatsen: 20 = 10 + 10 = X + X = XX;
 • Het getal 104 wordt geschreven door IV (4) na C (100) te plaatsen om het getal 104 = 100 + 4 = C + IV = CIV te krijgen.