Converteer en schrijf de kalenderdatum Mrt-21, 76 in Romeinse cijfers. Datumformaat: Maand-Dag, Jaar. Uitleg over hoe u deze datum omzet in Romeinse cijfers

Schrijf de datum Mrt-21, 76 met Romeinse cijfers

De Romeinse cijfers die we gaan gebruiken om de conversie uit te voeren:


I = 1; V = 5; X = 10; L = 50;

» Romeinse cijfers: basisregels voor lezen en schrijven

Hoe gaan we verder?

Converteer één voor één de cijfers die de maand, de dag en het jaar vertegenwoordigen naar Romeinse cijfers. Als dat het geval is, splits dan elk getal op in plaatswaarde-subgroepen.


Maand, Maart:

Maart is de derde (3e) maand van het jaar.


Vervang de naam van de maand door het overeenkomstige nummer van de maand van het jaar: 3.


I = 1;


3 = 1 + 1 + 1 = I + I + I = III;


» 3 = III


Dag, 21:

I = 1; X = 10;

21 = 20 + 1;


20 = 10 + 10 = X + X = XX;


1 = I;


21 = 20 + 1 = XX + I = XXI;


» 21 = XXI


Jaar, 76:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50;

76 = 70 + 6;


70 = 50 + 10 + 10 = L + X + X = LXX;


6 = 5 + 1 = V + I = VI;


76 = 70 + 6 = LXX + VI = LXXVI;


» 76 = LXXVI


Converteer kalenderdata, schrijf ze in Romeinse cijfers

Leer hoe u elke kalenderdatum (verjaardag, huwelijk, jubileum, viering, de huidige dag) converteert naar Romeinse cijfers. Converteer elke datumcomponent afzonderlijk, alsof het eenvoudige getallen zijn: de maand (het is een getal tussen 1 en 12), de dag (een getal tussen 1 en 31) en het jaar (een getal tussen 1 en 9999).

1: Splits het getal op in plaatswaarde-subgroepen (ontbind het).

2: converteer elke subgroep.

3: Rond het Romeinse cijfer af (construeer).

De laatste kalenderdata omgezet en geschreven met Romeinse cijfers

De set Romeinse cijfers die wordt gebruikt voor het schrijven van kalenderdatums

 • I = 1 (één); V = 5 (vijf);

 • X = 10 (tien); L = 50 (vijftig);

 • C = 100 (honderd);

 • D = 500 (vijfhonderd);

 • M = 1000 (duizend);

  • Voor het schrijven van datums die in de toekomst liggen:
  • (*) V = 5000 of |V| = 5000 (vijfduizend); zie hieronder waarom wij de voorkeur geven aan: (V) = 5000.

  • (*) X = 10000 of |X| = 10000 (tienduizend); zie hieronder waarom wij de voorkeur geven aan: (X) = 10000.

Noot 1: (*) Deze nummers werden geschreven met een overlijn (een balk boven het nummer) of tussen twee verticale lijnen (tussen twee verticale balken).

Noot 2 (*) In plaats daarvan geven we er de voorkeur aan deze grotere cijfers tussen haakjes "()" te schrijven, omdat: 1) in vergelijking met de overline (de lijn boven het nummer) - het toegankelijker is voor de computergebruikers; 2) in vergelijking met de verticale lijn - het voorkomt verwarring tussen de verticale lijn "|" en het Romeinse cijfer "I" (één).

 • Dus, (V) = 5.000 en (X) = 10.000.

Opmerking 3: (*) Romeinen gebruikten niet vanaf het begin getallen groter dan 3.999, dus hadden ze aanvankelijk geen vertegenwoordiging voor getallen als:

 • 5.000 = (V), 10.000 = (X), 50.000 = (L), 100.000 = (C), 500.000 = (D), of 1.000.000 = (M).

Deze grotere cijfers werden later aan het numerieke systeem toegevoegd en er werden verschillende notaties voor gebruikt, niet noodzakelijkerwijs de hierboven aangegeven.

Lange tijd was het maximale aantal dat met Romeinse cijfers kon worden geschreven:

 • MMMCMXCIX = 3.999. .