Transformă și scrie data calendaristică 20-Oct-904 cu cifre romane. Format dată: Ziua-Luna-Anul. Explicații despre cum se scrie data cu numere romane

Scrie data 20-Oct-904 cu cifre (numerale) romane

Numerele romane pe care le vom folosi pentru a face conversia:


I = 1; V = 5; X = 10; C = 100; M = 1000;

Numere romane: reguli de bază de scriere

Cum procedăm?

Convertește, unul câte unul, numerele care reprezintă ziua, luna și anul, în numerale romane. Dacă este cazul, împarte fiecare număr în subgrupuri de valoare pozițională.


Ziua, 20:

X = 10;


20 = 10 + 10 = X + X = XX;


20 = XX


Luna, Octombrie:

Octombrie este a zecea (a 10-a) lună a anului.


Înlocuiește numele lunii cu numărul corespunzător al lunii din an: 10.


10 = X;


Anul, 904:

I = 1; V = 5; C = 100; M = 1000;

904 = 900 + 4;


900 = 1.000 - 100 = M - C = CM;


4 = 5 - 1 = V - I = IV;


904 = 900 + 4 = CM + IV = CMIV;


904 = CMIV


Convertește date calendaristice, scrie-le cu numerale (cifre, numere) romane

Învață cum se convertesc (transformă) datele calendaristice (ziua de naștere, nuntă, aniversare, sărbătoare, ziua curentă) în numere romane (numerale, cifre). Se convertește fiecare componentă a datei separat, ca simple numere: luna (e un număr între 1 și 12), ziua (e un număr între 1 și 31) și anul (e un număr între 1 și 9999):

1: Se descompune numărul în subgrupuri vloare pozițională.

2: Se convertește fiecare subgrup.

3: Se construiește numeralul roman.

Ultimele date calendaristice transformate și scrise cu numerale (cifre) romane

Data calendaristică 20-Octombrie-904 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XX - X - CMIV07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 04-Noiembrie-1935 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: IV - XI - MCMXXXV07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 20-Octombrie-38 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XX - X - XXXVIII07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 23-Februarie-221 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XXIII - II - CCXXI07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 22-August-2008 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XXII - VIII - MMVIII07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 31-Mai-3011 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XXXI - V - MMMXI07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 02-Februarie-325 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: II - II - CCCXXV07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 10-Octombrie-1200 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: X - X - MCC07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 27-Mai-2008 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XXVII - V - MMVIII07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 13-Martie-215 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XIII - III - CCXV07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 28-Ianuarie-1225 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: XXVIII - I - MCCXXV07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 05-Octombrie-744 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: V - X - DCCXLIV07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Data calendaristică 03-Decembrie-108 transformată și scrisă cu cifre (numerale) romane: III - XII - CVIII07 Decembrie, 18:10 EET (UTC +2)
Toate datele calendaristice transformate și scrise cu cifre (numerale) romane, operații online

Setul de numerale romane folosite în scrierea datelor calendaristice

 • I = 1 (unu); V = 5 (cinci);

 • X = 10 (zece); L = 50 (cincizeci);

 • C = 100 (o sută);

 • D = 500 (cinci sute);

 • M = 1.000 (o mie);

  • Pentru date scrise în viitor:
  • (*) V = 5.000 sau |V| = 5.000 (cinci mii); vezi mai jos de ce preferăm: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 sau |X| = 10.000 (zece mii); vezi mai jos de ce preferăm: (X) = 10.000.

Nota 1: (*) Acest număr era scris fie cu un overline (o bară deasupra numărului) sau între două linii verticale (două bare verticale).

Nota 2: (*) Preferăm scrierea acestor numerale mai mari între paranteze "()", deoarece 1) comparativ cu overline - acestea sunt mai accesibile utilizatorilor de computere. 2) comparativ cu linia verticală - se evită orice confuzie între linia verticală "|" și numeralul roman "I" (unu).

 • Deci, (V) = 5.000 și (X) = 10.000.

Nota 3: (*) La început, romanii nu foloseau numere mai mari de 3.999, neavând reprezentare pentru numerele:

 • 5.000 = (V), 10.000 = (X), 50.000 = (L), 100.000 = (C), 500.000 = (D), 1.000.000 = (M).

Acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele erau folosite diverse notații, nu neapărat cele de mai sus.

Astfel, la început, pentru o lungă perioadă de timp, numărul maxim ce putea fi scris cu numerale romane era:

 • MMMCMXCIX = 3.999.