Regulile de scriere ale numeralelor romane (numere, cifre), lecție online: învață singur(ă) cum se scriu numerele arabe în scrierea cu litere romane

Introducere

Deși în Imperiul Roman nu era aplicat un set de reguli stricte care să ducă la standardizarea scrierii cu numerale romane, în ultimele sute de ani au fost aplicate totuși unele reguli pentru a elimina confuziile.

În legătură cu numeralele (cifrele și numerele) romane, considerăm că există un set de șase reguli care trebuie reținute.
Citește-le mai jos, în ordine. Nu te îngrijora dacă nu înțelegi ceva imediat. Când vei termina de citit toate cele șase reguli, lucrurile vor deveni clare.

1) Prima regulă - setul de simboluri de bază în scrierea romană

Numeralele (cifrele, numerele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană:

 • 1 = I (unu)
 • 5 = V (cinci)
 • 10 = X (zece)
 • 50 = L (cincizeci)
 • 100 = C (o sută)
 • 500 = D (cinci sute)
 • 1.000 = M (o mie)
 • * Numeralele de mai jos au fost o adăugate mai târziu setului de simboluri de bază; numeralele astfel marcate erau fie scrise cu o bară deasupra, fie între două bare verticale, pentru a indica multiplicarea acelui număr cu 1.000; am preferat scrierea între paranteze pentru că: 1) este mai accesibilă pentru utilizatorul de calculatoare și 2) pentru a evita confuzia cu simbolul pentru cifra unu - I.
 • 5.000 = (V) (cinci mii) *
 • 10.000 = (X) (zece mii) *
 • 50.000 = (L) (cincizeci de mii) *
 • 100.000 = (C) (o sută de mii) *
 • 500.000 = (D) (cinci sute de mii) *
 • 1.000.000 = (M) (un milion) *

La început, romanii nu foloseau numere mai mari de 3.999, neavând reprezentare pentru numerele 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000. Acestea au fost adăugate mai târziu și pentru ele erau folosite diverse notații, nu neapărat cele de mai sus. Astfel, la început, numărul maxim ce putea fi scris era: MMMCMXCIX (3.999).

sus

2) A doua regulă - a repetiției numeralelor

Regula repetiției numeralelor într-un număr roman:

 • Aceste simboluri: I (1), X (10), C (100), M (1.000), (X) (10.000), (C) (100.000), (M) (1.000.000), pot apărea consecutiv de maximum trei ori într-un număr.
 • Aceste simboluri: V (5), L (50), D (500), (V) (5.000), (L) (50.000), (D) (500.000) pot apărea însă o singură dată într-un număr.
Exemplu:
 • Cifra 4 se va scrie astfel: IV și nu IIII (deși forma IIII a circulat ca formă aditivă)
 • Cifra 5 se va scrie astfel: V și nu IIIII
 • Numărul 10 se va scrie X și nu VV
 • Numărul 100 se va scrie C și nu XXXXXXXXXX, nici LXXXXX și nici LL, etc.

sus

3) A treia regulă - a scăderii

Regula scăderii

Un numeral de valoare mai mică așezat înaintea unui numeral de valoare mai mare, se scade din acesta din urmă.
 • Doar aceste simboluri sunt permise a fi folosite pentru a micșora valoarea unui numeral de valoare mai mare: I (1), X (10), C (100), M (1,000), (X) (10,000), (C) (100,000), (M) (1,000,000).
 • Aceste numerale NU pot fi folosite pentru a micșora valoarea unui numeral de valoare mai mare: V (5), L (50), D (500), (V) (5,000), (L) (50,000), (D) (500,000).
A se vedea și următoarea regulă, cea cu numărul 4) .
Exemplu:
 • Numărul patru (4) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli de mai sus: I (1) și V (5), scăzând I din V, prin așezarea simbolului I înaintea simbolului V. Vom obține astfel: IV (4).
 • Numărul nouă (9) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli, de mai sus: I (1) și X (10), scăzând I din X, prin așezarea simbolului I înaintea simbolului X. Vom obține astfel: IX (9).

sus

4) * A patra regulă - ce numerale pot fi folosite la regula scăderii (ordinul de mărime)

* Deși această regulă este o completare a celei de-a treia reguli, de scădere, am preferat să o tratăm separat, pentru că este foarte important să fie înțeleasă corect.

Ce numerale pot fi folosite la regula scăderii (ordinul de mărime), pentru scăderea valorii unui numeral mai mare:

Romanii puneau numerale de valoare mai mică în fața numeralelor de valoare mai mare, pentru a le scădea acestora din urmă valoarea; însă aceste numerale de valoare mai mică puteau fi față de numeralul de valoare mai mare doar cu o poziție sau maximum două poziții mai jos în setul simbolurilor de bază, cum sunt acestea descrise în Regula nr. 1), astfel:
 • I (1) poate fi poziționat doar în fața unui numeral care indică unitățile sau zecile, mai exact, I (1) poate fi plasat doar în fața lui V (5) și X (10), singurele numerale obținute prin scădere în această categorie sunt: IV = 5 - 1 = 4 și IX = 10 - 1 = 9;
 • X (10) poate fi poziționat doar în fața unui numeral care indică zecile sau sutele, mai exact, X (10) poate fi plasat doar în fața lui L (50) și C (100), singurele numerale obținute prin scădere în această categorie sunt: XL = 50 - 10 = 40 și XC = 100 - 10 = 90;
 • C (100) poate fi poziționat doar în fața unui numeral care indică sutele sau miile, mai exact, C (100) poate fi plasat doar în fața lui D (500) și M (1.000), singurele numerale obținute prin scădere în această categorie sunt: CD = 500 - 100 = 400 and CM = 1.000 - 100 = 900;
 • M (1.000) poate fi poziționat doar în fața unui numeral care indică miile sau zecile de mii, mai exact, M (1.000) poate fi plasat doar în fața lui (V) (5.000) and (X) (10.000), singurele numerale obținute prin scădere în această categorie sunt: M(V) = 5.000 - 1.000 = 4.000 și M(X) = 10.000 - 1.000 = 9.000;
 • (X) (10,000) poate fi poziționat doar în fața unui numeral care indică zecile de mii sau sutele de mii, mai exact, (X) (10.000) poate fi plasat doar în fața lui (L) (50.000) și (C) (100.000), singurele numerale obținute prin scădere în această categorie sunt: (X)(L) = 50.000 - 10.000 = 40.000 și (X)(C) = 100.000 - 10.000 = 90.000;
 • (C) (100.000) poate fi poziționat doar în fața unui numeral care indică sutele de mii sau milioane, mai exact, (C) (100.000) poate fi plasat doar în fața lui (D) (cinci sute de mii) și (M) (1 milion), singurele numerale obținute prin scădere în această categorie sunt: (C)(D) = 500.000 - 100.000 = 400.000 și (C)(M) = 1.000.000 - 100.000 = 900.000
 • și așa mai departe... ei plasau în fața unui numeral mai mare unul de valoare mai mică ce putea fi doar cu o poziție sau maximum două poziții mai jos pe scara simbolurilor de bază
 • numeralele V (5), L (50), D (500), (V) (5.000), (L) (50.000), (D) (500.000) nu erau folosite pentru a scădea valoarea unui numeral mai mare.
Exemplu:
 • 99 se scrie XCIX și nu IC (deci se substrage I din X pentru a obține 9, X din C pentru a obține 90, apoi se adună IX la XC prin adăugarea lui IX după XC, obținând XCIX - și nu se substrage I din C prin adăugarea lui I înaintea lui C). Deci corect este: 99 = XCIX. Greșit este: IC.
 • 95 se scrie ca fiind XCV și nu VC.

sus

5) A cincea regulă - a adiției

Regula adiției

Un numeral de valoare mai mică așezat după un numeral de valoare mai mare sau egală, se adaugă (se adună) acestuia din urmă. A cincea regulă primează față de a treia regulă, cea a scăderii, atunci când se scriu numerele romane. Doar dacă un număr nu mai poate fi construit prin adăugare, se aplică regula de scădere.
Exemplu:
 • Cifra doi (2) se scrie folosind un singur simbol important, enumerat în cadrul primei reguli: I (1). Așezând simbolul I după I vom obține: II (2)
 • Cifra trei (3) se scrie așezând I după II (2), vom obține: III (3)
 • Numărul șase (6) se scrie prin așezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), vom obține: VI (6)
 • Numărul șapte (7) se scrie prin așezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), de două ori, vom obține: VII (7)
 • Numărul opt (8) se scrie prin așezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), de trei ori, vom obține: VIII (8) - și nu IIX
 • Numărul unsprezece (11) se scrie adăugând I (1) la X (10), prin așezarea simbolului I (1) după simbolul X (10), vom obține: XI (11)
 • Numărul douăzeci (20) se scrie adăugând X (10) după încă un X (10), vom obține: XX (20).

sus

6) A șasea regulă - a descompunerii numerelor arabe înainte de a le converti în numerale romane

Regula de descompunere a numerelor arabe înainte de transformarea lor în numerale romane

Pentru a transforma orice număr arab într-un număr roman, se aplică regula de a descompune acel număr în subgrupuri formate din unitați, zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane, etc. și de a transforma fiecare din aceste subgrupuri separat, apoi de a le aduna conform regulii numărul 5, a regulei adiției.
Exemplu:
 • 19 = 10 + 9 = 10 + (10 - 1) = X + IX = XIX (nu IXX)
 • 39 = 30 + 9 = (10 + 10 + 10) + (10 - 1) = XXX + IX = XXXIX (nu IXL)
 • 42 = 40 + 2 = (50 - 10) + 2 = XL + II = XLII
 • 79 = 70 + 9 = (50 + 20) + (10 - 1) = LXX + IX = LXXIX (nu ILXXX)
 • 99 = 90 + 9 = (100 - 10) + (10 - 1) = XC + IX = XCIX (nu IC)
 • 104 = 100 + 0 + 4 = C + IV = CIV
 • 120 = 100 + 20 + 0 = C + XX = CXX
 • 150 = 100 + 50 = CL
 • 173 = 100 + 70 + 3 = 100 + (50 + 20) + 3 = C + LXX + III = CLXXIII
 • 199 = 100 + 90 + 9 = 100 + (100 - 10) + (10 - 1) = C + XC + IX = CXCIX (nu ICC, nu CIC)
 • 200 = CC
 • 207 = 200 + 0 + 7 = 200 + (5 + 2) = CC + VII = CCVII
 • 267 = 200 + 60 + 7 = 200 + (50 + 10) + (5 + 2) = CCLXVII
 • 448 = 400 + 40 + 8 = (500 - 100) + (50 - 10) + 8 = CD + XL + VIII = CDXLVIII
 • 503 = 500 + 3 = D + III = DIII
 • 944 = 900 + 40 + 4 = (1 000 - 100) + (50 - 10) + (5 - 1) = CM + XL + IV = CMXLIV
 • 1 973 = 1 000 + 900 + 70 + 3 = 1 000 + (1 000 - 100) + (50 + 20) + 3 = M + CM + LXX + III = MCMLXXIII
 • 2 012 = 2 000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 • 3 999 = 3 000 + 900 + 90 + 9 = 3 000 + (1 000 - 100) + (100 - 10) + (10 - 1) = MMM + CM + XC + IX = MMMCMXCIX
 • 4 000 = 5 000 - 1 000 = (V) - M = M(V)

sus

Mai multe exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane

 • 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX, 11 = 10 + 1 = XI, 12 = 10 + 2 = XII, 13 = 10 + 3 = XIII, 14 = 10 + 4 = XIV
 • 47 = 40 + 7 = XL + VII = XLVII
 • 79 = 70 + 9 = LXX + IX = LXXIX
 • 469 = 400 + 60 + 9 = CD + LX + IX = CDLXIX
 • 2 000 = MM
 • 2 010 = 2000 + 10 = MMX
 • 2 234 = 2 000 + 200 + 30 + 4 = MM + CC + XXX + IV = MMCCXXXIV
 • 4 787 = 4 000 + 700 + 80 + 7 = M(V) + DCC + LXXX + VII = M(V)DCCLXXXVII
 • 6 787 = 6 000 + 700 + 80 + 7 = (V)M + DCC + LXXX + VII = (V)MDCCLXXXVII
 • 30 924 = 30 000 + 900 + 20 + 4 = (X)(X)(X) + CM + XX + IV = (X)(X)(X)CMXXIV
 • 3 999 893 = 3 000 000 + 900 000 + 90 000 + 9 000 + 800 + 90 + 3 = (M)(M)(M) + (C)(M) + (X)(C) + M(X) + DCCC + XC + III = (M)(M)(M)(C)(M)(X)(C)M(X)DCCCXCIII
 • Data 1: 2012-Oct-17 = 2012-10-17 = XXII-X-XVII
 • Data 2: 1863-Aug-29 = 1863-8-29= (1 000 + 800 + 60 + 3)-8-29 = (M + DCCC + LX + III)-VIII-XXIX = MDCCCLXIII-VIII-XXIX

sus