Reguli de scriere ale cifrelor romane (numere, numerale romane), lecţie online: învaţă singur(ă) scrierea cu litere romane

Introducere

Deşi în Imperiul Roman nu era aplicat un set de reguli stricte care să ducă la standardizarea scrierii cu numerale romane, în ultimele sute de ani au fost aplicate totuşi unele reguli pentru a elimina confuziile.

În legătură cu numeralele (cifrele şi numerele) romane, considerăm că există un set de şase reguli care trebuie reţinute.
Citeşte-le mai jos, în ordine. Nu te îngrijora dacă nu înţelegi ceva imediat. Când vei termina de citit toate cele şase reguli, lucrurile vor deveni clare.

1) Prima regulă - setul de simboluri de bază în scrierea romană

Cifrele (numerele, numeralele) romane importante, simbolurile pe baza cărora se construiesc restul numerelor în scrierea romană, sunt:
 • 1 = I (unu)
 • 5 = V (cinci)
 • 10 = X (zece)
 • 50 = L (cincizeci)
 • 100 = C (o sută)
 • 500 = D (cinci sute)
 • 1 000 = M (o mie)
 • 5 000 = (V) (cinci mii) *
 • 10 000 = (X) (zece mii) *
 • 50 000 = (L) (cincizeci de mii) *
 • 100 000 = (C) (o sută de mii) *
 • 500 000 = (D) (cinci sute de mii) *
 • 1 000 000 = (M) (un milion) *

* Numărul marcat astfel era fie scris cu o bară deasupra, fie între două bare verticale, pentru a indica multiplicarea acelui număr cu 1 000; am preferat scrierea între paranteze pentru că este mai accesibilă pentru utilizatorul de calculatoare şi pentru a evita în plus confuzia cu simbolul pentru unu - I.

La început, romanii nu foloseau numere mai mari de 3 999, neavând reprezentare pentru numerele 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 000 000. Acestea au fost adăugate mai târziu şi pentru ele erau folosite diverse notaţii, nu neapărat cele de mai sus. Astfel, la început, numărul maxim ce putea fi scris era: MMMCMXCIX (3 999).

2) A doua regulă - a repetiţiei numeralelor

Regula repetiţiei numeralelor într-un număr roman
 • Simbolurile importante enumerate în cadrul primei reguli, I (1), X (10), C (100), M (1 000), (X) (10 000), (C) (100 000), (M) (1 000 000), pot apărea consecutiv de maximum trei ori într-un număr.
 • Simbolurile importante enumerate în cadrul primei reguli, V (5), L (50), D (500), (V) (5 000), (L) (50 000), (D) (500 000) pot apărea însă o singură dată într-un număr.
Exemplu:
 • Cifra 4 se va scrie astfel: IV şi nu IIII (deşi forma IIII a circulat ca formă aditivă)
 • Cifra 5 se va scrie astfel: V şi nu IIIII
 • Numărul 10 se va scrie X şi nu VV
 • Numărul 100 se va scrie C şi nu XXXXXXXXXX, sau LXXXXX, sau LL, etc.

3) A treia regulă - a scăderii

Regula scăderii - un numeral de valoare mai mică aşezat înaintea unui numeral de valoare mai mare, se scade din acesta din urmă.
Exemplu:
 • Numărul patru (4) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli de mai sus: I (1) şi V (5), scăzând I din V, prin aşezarea simbolului I înaintea simbolului V. Vom obţine astfel: IV (4).
 • Numărul nouă (9) se scrie folosind două simboluri importante, enumerate în cadrul primei reguli, de mai sus: I (1) şi X (10), scăzând I din X, prin aşezarea simbolului I înaintea simbolului X. Vom obţine astfel: IX (9).

4) A patra regulă - a adiţiei

Regula adiţiei - un numeral de valoare mai mică aşezat după un numeral de valoare mai mare sau egală, se adaugă acestuia din urmă. A patra regulă primează faţă de a treia regulă, cea a scăderii, atunci când se scriu numerele romane. Doar dacă un număr nu mai poate fi construit prin adăugare, se aplică regula de scădere.
Exemplu:
 • Cifra doi (2) se scrie folosind un singur simbol important, enumerat în cadrul primei reguli: I (1). Aşezând simbolul I după I vom obţine: II (2)
 • Cifra trei (3) se scrie aşezând I după II (2), vom obţine: III (3)
 • Numărul şase (6) se scrie prin aşezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), vom obţine: VI (6)
 • Numărul şapte (7) se scrie prin aşezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), de două ori, vom obţine: VII (7)
 • Numărul opt (8) se scrie prin aşezarea simbolului I (1) după simbolul V (5), de trei ori, vom obţine: VIII (8) - şi nu IIX
 • Numărul unsprezece (11) se scrie adăugând I (1) la X (10), prin aşezarea simbolului I (1) după simbolul X (10), vom obţine: XI (11)
 • Numărul douăzeci (20) se scrie adăugând X (10) după încă un X (10), vom obţine: XX (20).

5) A cincea regulă - a ordinului de mărime a numeralului folosit la regula scăderii

Deşi această regulă este o completare a celei de-a treia reguli, de scădere, am preferat să o tratăm separat, pentru că este foarte important să fie înţeleasă corect.

Regula ordinului de mărime a numeralului folosit pentru scăderea valorii - romanii aveau ca regulă să nu scadă, punându-i în faţă, dintr-un număr de ordinul zecilor, decât unul de ordinul unităţilor, dintr-un număr de ordinul sutelor decât unul de ordinul zecilor, dintr-unul de ordinul miilor decât unul de ordinul sutelor, şamd... Ei puneau în faţa unui număr altul dintr-un grup imediat inferior, din cadrul setului de simboluri de bază, după regula de creştere: I (1), X (10), C (100), M (1 000), (X) (10 000), (C) (100 000), (M) (1 000 000). Numerele V (5), L (50), D (500), (V) (5 000), (L) (50 000), (D) (500 000) nu erau folosite la reducere pentru a micşora valoarea altor numere mai mari prin poziţionarea lor în faţa acestora.
Exemplu:
 • 99 se scrie XCIX şi nu IC (deci se substrage I din X pentru a obţine 9, X din C pentru a obţine 90, apoi se adună IX la XC prin adăugarea lui IX după XC, obţinând XCIX - şi nu se substrage I din C prin adăugarea lui I înaintea lui C).
 • Deci corect este: 99 = XCIX. Greşit este: IC. 95 se scrie ca fiind XCV şi nu VC.

6) A şasea regulă - a descompunerii numerelor

Regula de descompunere şi transformare a numerelor arabe în numere romane - pentru a transforma orice număr arab într-un număr roman, se aplică regula de a descompune acel număr în subgrupuri formate din unitaţi, zeci, sute, mii, zeci de mii, sute de mii, milioane, etc. şi de a transforma fiecare din aceste subgrupuri separat, apoi de a le aduna conform regulii numărul patru, regula adiţiei.
Exemplu:
 • 19 = 10 + 9 = 10 + (10 - 1) = X + IX = XIX (nu IXX)
 • 39 = 30 + 9 = (10 + 10 + 10) + (10 - 1) = XXX + IX = XXXIX (nu IXL)
 • 42 = 40 + 2 = (50 - 10) + 2 = XL + II = XLII
 • 79 = 70 + 9 = (50 + 20) + (10 - 1) = LXX + IX = LXXIX (nu ILXXX)
 • 99 = 90 + 9 = (100 - 10) + (10 - 1) = XC + IX = XCIX (nu IC)
 • 104 = 100 + 0 + 4 = C + IV = CIV
 • 120 = 100 + 20 + 0 = C + XX = CXX
 • 150 = 100 + 50 = CL
 • 173 = 100 + 70 + 3 = 100 + (50 + 20) + 3 = C + LXX + III = CLXXIII
 • 199 = 100 + 90 + 9 = 100 + (100 - 10) + (10 - 1) = C + XC + IX = CXCIX (nu ICC, nu CIC)
 • 200 = CC
 • 207 = 200 + 0 + 7 = 200 + (5 + 2) = CC + VII = CCVII
 • 267 = 200 + 60 + 7 = 200 + (50 + 10) + (5 + 2) = CCLXVII
 • 448 = 400 + 40 + 8 = (500 - 100) + (50 - 10) + 8 = CD + XL + VIII = CDXLVIII
 • 503 = 500 + 3 = D + III = DIII
 • 944 = 900 + 40 + 4 = (1 000 - 100) + (50 - 10) + (5 - 1) = CM + XL + IV = CMXLIV
 • 1 973 = 1 000 + 900 + 70 + 3 = 1 000 + (1 000 - 100) + (50 + 20) + 3 = M + CM + LXX + III = MCMLXXIII
 • 2 012 = 2 000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 • 3 999 = 3 000 + 900 + 90 + 9 = 3 000 + (1 000 - 100) + (100 - 10) + (10 - 1) = MMM + CM + XC + IX = MMMCMXCIX
 • 4 000 = 5 000 - 1 000 = (V) - M = M(V)

Mai multe exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane

 • 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX, 11 = 10 + 1 = XI, 12 = 10 + 2 = XII, 13 = 10 + 3 = XIII, 14 = 10 + 4 = XIV
 • 47 = 40 + 7 = XL + VII = XLVII
 • 79 = 70 + 9 = LXX + IX = LXXIX
 • 469 = 400 + 60 + 9 = CD + LX + IX = CDLXIX
 • 2 000 = MM
 • 2 010 = 2000 + 10 = MMX
 • 2 234 = 2 000 + 200 + 30 + 4 = MM + CC + XXX + IV = MMCCXXXIV
 • 4 787 = 4 000 + 700 + 80 + 7 = M(V) + DCC + LXXX + VII = M(V)DCCLXXXVII
 • 6 787 = 6 000 + 700 + 80 + 7 = (V)M + DCC + LXXX + VII = (V)MDCCLXXXVII
 • 30 924 = 30 000 + 900 + 20 + 4 = (X)(X)(X) + CM + XX + IV = (X)(X)(X)CMXXIV
 • 3 999 893 = 3 000 000 + 900 000 + 90 000 + 9 000 + 800 + 90 + 3 = (M)(M)(M) + (C)(M) + (X)(C) + M(X) + DCCC + XC + III = (M)(M)(M)(C)(M)(X)(C)M(X)DCCCXCIII
 • Data 1: 2012-Oct-17 = 2012-10-17 = XXII-X-XVII
 • Data 2: 1863-Aug-29 = 1863-8-29= (1 000 + 800 + 60 + 3)-8-29 = (M + DCCC + LX + III)-VIII-XXIX = MDCCCLXIII-VIII-XXIX