Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

Să învățăm printr-un exemplu:

DCCCLXVIII - CXX - CCLVI - XL - X = ?

868 - 120 - 256 - 40 - 10 = ? romanii nu aveau numerele arabe

Adună și scade numerale romane, calculator online, cu explicații

1. Simplifică operația prin eliminarea simbolurilor comune din numeralele cu semne diferite.

Numeralele / simbolurile care se potrivesc sunt colorate la fel.

DCCCLXVIII - CXX - CCLVI - XL - X =


DII - X - XL - X

Când elimini simbolurile comune, nu amesteca simbolurile grupurilor substractive și aditive.

De exemplu, numeralele XI și IV:

XI e un grup aditiv - cel mai mare simbol în stânga, cel mai mic în dreapta - pentru a calcula valoarea adună simbolurile: XI = X + I = 10 + 1 = 11;

IV e un grup substractiv - un simbol mai mic precede unul mai mare - pentru a calcula valoarea scade primul simbol din cel de-al doilea: IV = V - I = 5 - 1 = 4.

Când se scad cele două numerale, XI - IV = (descompune grupul substractiv) XI - IIII = X - III = VIIIII - III = VII (= 7), CORECT. Dar dacă se elimină simbolul comun, indiferent de faptul că face parte dintr-un grup substractiv: XI - IV = X - V = VV - V = V (= 5), INCORECT.

2. Descompune grupurile substractive folosind numai notația aditivă.

Notație substractivă = un grup de două numerale, unul de valoare mai mică precedând un altul mai mare, singurele permise fiind: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M) - pentru a calcula valoarea scade primul simbol din cel de-al doilea.

Notație aditivă = un grup de două sau mai multe numerale, egale sau sortate descrescător de la mare la mic, cel mai mare simbol în stânga, cel mai mic în dreapta - pentru a calcula valoarea adună simbolurile.

XL:


XL = L - X = XXXXX - X = XXXX


XL = XXXX


3. Pune numeralele romane împreună, sub forma unui șir.

Catenează toate numeralele negative.

X +


XXXX +


X =


XXXXXX


4. Începând din partea dreaptă (începând cu valorile mai mici), combină simbolurile repetitive care pot astfel crea un simbol de valoare mai mare și înlocuiește-le cu acel simbol mai mare.

Combină grupurile repetitive de simboluri în numeralul negativ.

XXXXXX =


XXXXX X =


LX


5. Folosind doar notația aditivă, convertește simbolurile de valoare mai mare într-unele mai mici, un pas necesar pentru a elimina apoi simbolurile comune din ambele valori.

Înlocuirile utilizate, în notație aditivă:

D = CCCCLL; L = XXXXX;


DII -


LX =


CCCCLXXXXXII -


LX =


CCCCXXXXII

6. Rescrie simbolurile scrise în notație aditivă excesivă folosind notația substractivă.

Numeralul C nu ar trebui să se repete de mai mult de 3 ori la rând, rescrie:

CCCCXXXXII =


CDXXXXII


Numeralul X nu ar trebui să se repete de mai mult de 3 ori la rând, rescrie:

CDXXXXII =


CDXLII


Adună și scade numerale romane, calculator online, cu explicații

Răspuns final:

DCCCLXVIII - CXX - CCLVI - XL - X =


CDXLII

868 - 120 - 256 - 40 - 10 = 442 romanii nu aveau numerele arabe

Adună și scade numerale romane, calculator online, cu explicații

Operații matematice cu numerale romane:

I. Adunarea. Învață printr-un exemplu cum să aduni numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

II. Scăderea. Învață printr-un exemplu cum să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

III. Adunarea și scăderea. Învață printr-un exemplu cum să aduni și să scazi numerale romane în mod corect, așa cum calculau romanii, pași, explicații

Regulile de scriere ale numerelor romane, sumar:

I. Setul de simboluri de bază în scrierea romană

II. Regula repetiției numeralelor

III. Notația substractivă a numeralelor romane

IV. Notația aditivă a numeralelor romane


Cum se convertesc numerele arabe în numerale romane: descompunerea în subgrupuri de valoare pozițională

Exemple de transformare a numerelor arabe în numere romane


Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 100

Numeralele (cifrele și numerele) romane de la 1 la 1000